Home Zorg & welzijn Huisarts Wesselman van Helmond onderscheiden bij afscheid.

Huisarts Wesselman van Helmond onderscheiden bij afscheid.

De heer Wesselman van Helmond heeft zich als huisarts met bevlogenheid, betrokkenheid en een warme, persoonlijke interesse ingezet voor een goede en efficiënte patiëntenzorg van hoge kwaliteit in Vught. Daarnaast bekleedde hij een aantal nevenfuncties waarmee hij het Vughts maatschappelijk belang diende en dient.

In de jaren ’90 van de vorige eeuw opereerden 2 groepen huisartsen in Vught onafhankelijk van elkaar. Rond de eeuwwisseling veranderde de situatie. Dat is voor een groot deel de verdienste van de decorandus en de aimabele wijze waarop hij de kloof dichtte tussen de groepen, mogelijkheden tot samenwerking verkende én de samenwerking tussen de collega’s zelf vanaf 2002 gestalte gaf.

Eind december 2005 was de coalitie: één huisartsengroep (Hagro) Vught een feit. De leden namen voor elkaar waar bij vakantie en ziekte. Ook taken als overleg met de gemeente, apothekers en ziekenhuis werden voortaan gezamenlijk opgepakt en uitgevoerd, wat de Vughtse patiëntenzorg beslist ten goede is gekomen.

Een belangrijk wapenfeit is de realisatie van gezondheidscentrum de Hoge Vliert. Samen met huisarts Wilbert van Acker en apotheker Harry Hermans (van apotheek Willekens), zette hij zich 10 jaar in voor een gezondheidscentrum in Vught,waar meerdere disciplines samenwerken en waar de huisartsenzorg de spil is. Het centrum moest dagelijks open zijn en een goede service bieden door een goed geoutilleerd team. De Hoge Vliert biedt sinds 2005 zorg aan de helft van de Vughtse inwoners.

De heer Wesselman van Helmond heeft altijd speciale aandacht gehad voor de oudere medemens. Hij vertegenwoordigt tot op de dag van vandaag de Vughtse huisartsen in het ‘Ouderenoverleg’. Dit is een overleg met de verzorgingshuizen in Vught. Op de agenda staan onderwerpen als wachtlijsten, patiëntenzorg, informatieoverdracht en medicatiebewaking.

Verder heeft de heer Wesselman de huisartsen vertegenwoordigd in contacten met de GHOR. Voor een goede voorbereiding op mogelijke crisissituaties was het belangrijk om een snelle en efficiënte inzet van huisartsen te organiseren. Hij heeft in dit proces een belangrijke rol gespeeld en dit stokje pas vorig jaar aan een jongere collega overgedragen.

Ook was decorandus lid van de commissie die advies uitbracht over de bouw en inrichting van de huisartsenpost bij het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. Zijn lange staat van dienst en ervaringen als huisarts stonden garant voor waardevolle en nuttige adviezen geven waar vandaag de dag nog de vruchten van geplukt worden. Illustratief voor zijn inzet en betrokkenheid was zijn verbazing over het feit dat jongere collega’s zich niet voor deze zaken inzetten, terwijl zij veel langer van de faciliteit gebruik moeten maken.

Tussen 2005 en 2018 was decorandus lid van de Raad van Commissarissen van de Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting. Deze woningstichting, een particulier initiatief, is opgericht op 10 september 1937 ter verbetering van de woningtoestanden in Vught. Een deel van de woningen dateert nog uit de begintijd van de Stichting, een ander deel is in de 2e helft van de jaren ’90 gebouwd.

Decorandus is ook bestuurslid van de Heijmstichting. De Stichting richt zich op de zorg voor ouderen in de gemeente Vught en doet dat met de met de vruchten die het stamvermogen oplevert.

Met de onderscheiding van de heer Wesselman van Helmond met de gemeentelijke Van Beuningen penning, eert het college van Vught decorandus voor zijn jarenlange inspanningen voor het welzijn van de Vughtse inwoners.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in