Home Zorg & welzijn Hoe sociaal willen we zijn ?

Hoe sociaal willen we zijn ?

Vught maakt zich, samen met Helvoirt en Cromvoirt, op voor de gemeentelijke verkiezingen van 18 november aanstaande. Vanaf 2021 verdubbelt onze gemeente in oppervlakte en verwelkomen we zo’n 5.000 nieuwe ‘Vughtenaren’. De politieke partijen die aan deze verkiezingen gaan meedoen, zijn druk bezig met het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s, het samenstellen van de kandidatenlijsten en het bedenken van hun campagnestrategie. Hoe kunt u invloed uitoefenen op waar die partijen zich in de volgende vijf jaar sterk voor gaan maken? En dan met name rond de vraag hoe sociaal we in Vught willen zijn.

Oproep
De Adviesraad Sociaal Domein biedt u daar, met name waar het gaat om het beleid op het sociaal domein, de gelegenheid voor.
Op 12 maart aanstaande is er in DePetrus van 16.00 tot 18.00 uur gelegenheid om uw ervaringen, wensen en verwachtingen op dit gebied kenbaar te maken. Iedereen is er van harte welkom, zowel organisaties die actief zijn in het sociale domein als burgers die van de gemeentelijke diensten op dit domein gebruik (gaan) maken.

Wat valt er onder het ‘sociale domein’?
De gemeente had al veel taken, maar krijgt er nog steeds meer bij. Met name op dit ‘sociale domein’ zijn die taken de laatste jaren sterk uitgebreid. Je moet dan denken aan zorg (voor ouderen en voor de jeugd), aan werk en inkomen (met name voor mensen die moeilijk aan werk komen), aan welzijn en aan het bestrijden van armoede en eenzaamheid. Maar ook ‘wonen’ en ‘samenlevingsopbouw’ horen daar bij. En het stimuleren van het verenigingsleven alsmede burgerinitiatieven.
Kortom: hoe bevorderen we de autonomie op alle leefgebieden, het omzien naar elkaar en het vinden van een betekenisvolle levensvervulling? Wat maakt het dat het goed leven is in Vught, ook als het even niet meezit?

Opbrengst
In de afgelopen maanden heeft de Adviesraad Sociaal Domein al gesprekken gevoerd met organisaties, instellingen, werkers en cliënten in het sociale domein. Denk aan ouderenorganisaties, cliëntenraden, zorgaanbieders, burgerinitiatieven, scholen en burgers die gebruik maken van de gemeentelijke voorzieningen. Dat levert al een aantal interessante bevindingen op. Die zullen op die middag eerst kort worden gepresenteerd. Daarna is het woord aan u.
De opbrengsten van deze bijeenkomst zullen door de Adviesraad Sociaal Domein worden verwerkt in een advies dat nog vóór 1 april aan alle politieke partijen in de gemeenteraad zal worden aangeboden.

Mocht u of uw organisatie op die dag verhinderd zijn, dan kunt u tot 1 april uw wensen, ervaringen en verwachtingen ook kenbaar maken via onze website: www.adviesraadsociaaldomeinvught.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in