Home Wonen & werken Woningbeleid gemeente roept vragen op bij D66

Woningbeleid gemeente roept vragen op bij D66

De fractie van D66 heeft wederom schriftelijke vragen gesteld aan het college over de gang van zaken op het Isabellaveld en de bouwlocatie aan de van van Rijckevorselstraat. Waar ook de fractie van PvdA/GL zich over verbaasde is een woning die voor 545.000 euro te koop staat op het Isabellaveld terwijl 4 ton het maximum zou zijn. Niet-gewenste constructies als deze, blijven door het college goedgekeurd worden aldus de fractie van D66. Ook de ontwikkelaar die van de gemeente aan de Van Rijckevorselstraat een stukje grond kocht voor de bouw van vier energie-neutrale, betaalbare woningen, mag zelf bepalen wie er komt te wonen, terwijl de raad juist unaniem een motie van D66 had aangenomen dat de gemeente in de toekomst juist transparantie als eis zou meegeven. Afgesproken was dat de gemeente bij de aanbesteding geëist had dat de betaalbare woningen maximaal 250.000 euro mochten kosten en middeldure woningen maximaal 400.000 euro.
Zoals de D66-fractie het al meermalen verwoordde: het klopt op papier waarschijnlijk allemaal wel, maar het deugt niet. Zo was de woningtoewijzing niet transparant en had de ontwikkelaar volledig de vrije hand wie welke woning mocht kopen. Er werd volgens geïnteresseerde kopers gedaan aan koppelverkoop (verkoop, aankoop en hypotheek in een pakket) en door middel van een truc met een alles-of-niets-pluspakket werden woningen ver boven de maximumprijs verkocht. Nog voordat er een woning bewoond werd, ging er al een in de verhuur voor 1650 euro per maand. De hoop was gevestigd op handhaving door de gemeente vanwege het anti-speculatiebeding, maar dat blijkt alleen te gelden voor de huizen tot 250.000 euro. Woningen die zouden moeten vallen in het segment betaalbaar werden middelduur en woningen in het middeldure segment werden duur, met deze woning die voor 145.000 euro boven de maximumprijs van 400.000 euro wordt aangeboden. De vragen die de fractie gesteld heeft gaan over de aangegeven verkoopprijs van 545.000 euro en de vraag of meer vastgoedhandelaren woningen ver boven de maximumprijs gaan verkopen. En zij komen weer terug op eerder gestelde vragen die betrekking hadden op het anti-speculatiebeding en vragen het college of zij het met de fractie eens zijn dat ook op middeldure woningen een anti-speculatiebeding had moeten zitten. Daarnaast is de fractie van mening dat de woningen op het Isabellaveld ruim boven de maximumprijs zitten waardoor de vraag rijst of de gemeente de grond dus voor te weinig geld verkocht heeft aan de ontwikkelaar. Ook wil de fractie een andere manier van aanbesteden en striktere afspraken met ontwikkelaars om dit soort praktijken te voorkomen.
Over de locatie Van Rijckevorselstraat, waar 4 energie-neutrale starterswoningen worden gebouwd, heeft de fractie ook vragen gesteld omdat de toewijzing van de woningen volledig bij de ontwikkelaar ligt terwijl de fractie van D66 bij de behandeling van het woningbouwprogramma een jaar geleden een door hen ingediende motie over transparante toewijzing van woningen (bijvoorbeeld door loting) unaniem werd aangenomen. Zij vragen zich dan ook af waarom deze vorig jaar unaniem aangenomen motie voor transparante woningtoewijzing genegeerd is bij de op op 14-4-2020 afgesloten koop- en realisatie-overeenkomst en waarom de ontwikkelaar per se geen transparante toewijzing wilde. De fractie vraagt zich ook af of de ontwikkelaar dezelfde trucs met pluspakketten kan gaan toepassen zoals gebeurd is bij het Isabellaveld.
Tenslotte wil de fractie weten waar mensen die zo’n (op papier) betaalbare woning willen kopen terecht kunnen en hoe zij de grootste kans maken op een van de woningen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in