Home Ouderenhuisvesting Ouderen Samen kritisch over herontwikkeling van De Braacken

Ouderen Samen kritisch over herontwikkeling van De Braacken

PERSBERICHT OUDEREN SAMEN
Op de locatie van het voormalige verzorgingstehuis de Braacken wil de gemeente de bouw van 35 dure vrije sector woningen mogelijk maken. Het plan in de huidige vorm levert geen bijdrage aan betaalbare huisvesting voor ouderen. Dat is niet aanvaardbaar omdat de woningbehoefte onder senioren in Vught groot is en de komende jaren nog zal toenemen. Ouderen Samen vindt het van groot belang dat er een substantieel aantal betaalbare woningen voor ouderen in het plan wordt opgenomen.

“In Vught wordt nog steeds te weinig gebouwd voor ouderen die bijvoorbeeld graag kleiner willen wonen en daarom op zoek zijn naar middeldure huur- of koopwoningen.”

Ouderen Samen heeft dit vraagstuk al vele jaren op de bestuurlijke agenda gezet. In diverse documenten, brieven, analyses, overlegvormen hebben we aangetoond dat er meer en bovendien snel actie ondernomen moet worden om binnen korte termijn te voorzien in betaalbare extra huisvestingsmogelijkheden voor ouderen in onze gemeente. Vught laat haar ouderen in de kou staan.

Keer op keer worden redenen aangevoerd waarom huisvesting voor ouderen op een bepaalde locatie niet mogelijk is. Daarnaast wordt er nauwelijks enige voortgang geboekt met de planontwikkeling op locaties waar het gemeentebestuur wel huisvesting voor ouderen mogelijk acht. Daarbij blijken die mogelijkheden vaak al weer ingehaald door andere ontwikkelingen. Tot nu toe met het dramatische resultaat dat er in de afgelopen 10 jaar voor ouderen weinig of niets is toegevoegd aan de woningvoorraad in het middensegment.

Ons bezwaar tegen het plan voor de Braacken is dat deze locatie niet benut wordt voor huisvesting van ouderen, terwijl deze locatie al vele jaren voor huisvesting van ouderen aangewezen en in gebruik is. In de toekomst zou dat prima zo kunnen blijven. Daarnaast ligt deze locatie ook na de herinrichting van de N65 centraal en goed bereikbaar. De ontwikkelaar dient te beseffen dat hij een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om bij te dragen aan de huisvesting van ouderen. Het “marktdenken” met maximale grondopbrengsten krijgt nog steeds alle ruimte. Dat is niet meer van deze tijd. Kortom gemeentebestuur laat uw hart spreken en kies er voor om in dit plan ruimte op te nemen voor betaalbare huisvesting van ouderen.

Wij vragen u met klem het voorontwerp bestemmingsplan De Braacken van Mariënhof aan te passen, zodat de bouw van een substantieel aantal betaalbare

Namens Ouderen Samen,
Koos van der Zouwe,
voorzitter projectgroep wonen

Voor meer informatie, zie website Ouderen Samen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in