Home Verkeer & vervoer Vught participeert misleidt inzake bouwkosten tunnelvariant N65

Vught participeert misleidt inzake bouwkosten tunnelvariant N65

Door Vught Participeert werd naar het college een brief gezonden inzake een raming van de kosten van een tunnelvariant voor de N65. Zij gaven aan dat de kosten lager uitvielen als door de gemeente beraamd. Die raming zou volgens VP 123 miljoen kosten en die van de gemeente 412 miljoen. Als lezer ben je gauw geneigd te kiezen voor het lage bedrag. Maar wat is VP vergeten in de berekening die zij door IGG bouweconomie hebben laten maken. Het rapport van IGG bevat een bouwkostenraming en geen raming van de investeringskosten. De bouwkosten zijn enkel de kosten van materialen en de direct aan de werkzaamheden gerelateerde kosten. Kosten voor engineering, begeleiding en risico zijn niet meegenomen in de bouwkosten. In de Standaardsystematiek voor Kostenramingen is het gebruikelijk deze kosten wel op te nemen. Het verschil tussen bouwkosten en investeringskosten bij dit soort projecten is aanzienlijk. In het IGG rapport ontbreken dus essentiële kosten, zoals verwerving van vastgoed, verleggen van kabels en leidingen, een tijdelijke bypass voor doorgaand verkeer tijdens de werkzaamheden, afwerking maaiveld, verzekeringen en waterhuishoudkundige maatregelen. Ook is er in het rapport van IGG geen raming opgenomen van bovengrondse infrastructuur.

De conclusie van het college is dan ook dat de raming van IGG op bouwkosten niveau een onvolledig beeld geeft van de werkelijke kosten. Daarnaast werd de IGG berekening vergeleken met de budgetreservering van de VKA+ variant van 183 miljoen euro. Het gereserveerde budget van 183 miljoen betreft de investeringskosten, inclusief alle bijkomende kosten. In de VKA+ variant zijn namelijk ook de kosten opgenomen van een ongelijkvloerse kruising in Helvoirt, een viaduct bij In t Groene Woud, fietstunnels bij de Vijverbosweg en de Kreitestraat, een snelfietsroute langs de N65, een ecoviaduct, parallelwegen langs de N65 en maatregelen ten gevolge van het meerjarenprogramma geluidsanering en uitvoeringsmaatregelen bermbeveiliging. Omdat ook deze onderdelen niet in de IGG raming zijn opgenomen geeft een vergelijking van beide bedragen een vertekend beeld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in