Home Verkeer & vervoer Uitzending Blikveld roept vragen op bij Gemeentebelangen

Uitzending Blikveld roept vragen op bij Gemeentebelangen

De fractie van Gemeentebelangen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college naar aanleiding van een uitzending van ‘Blikveld’ van internetzender NOVO3 op 23 januari jongstleden, waarin het college bij monde van mevrouw Vos een aantal uitspraken deed ten aanzien van de plannen rondom de N65. Daarin gaf zij onder meer aan niet op de hoogte te zijn van een aantal zaken, onder andere dat de bijdrage van de N65 in 2020 was overgemaakt en de start van de aanbesteding en het vervolg hierop. Dit terwijl er op 8 juli 2020 een persbericht werd gepubliceerd onder de titel: “Bestuursovereenkomst N65 Vught-Haaren getekend, aanbesteding opengesteld.” Daarnaast werd er via een Raadsinformatiebrief (RIB), op 15 december 2020 naar de raad gezonden, aangegeven dat de betaling volgens de bestuursovereenkomst in 2020 betaald zou worden, net als in de gemeente Haaren. GB vraagt zich af wat er onduidelijk zou zijn aan deze RIB en wil nu weten wat de strekking van deze RIB was. Tevens verwijst de fractie van GB naar een verslag van de gezamenlijke commissie van 29 oktober 2020 waarin door Mevrouw Vos, in de functie van fractievoorzitter van het CDA, in de rondvraag expliciet een vraag over de N65 stelde. Zij zei daarin letterlijk: “Aanbesteding N65; ik weet dat die ondertussen loopt, ik wil toch met klem oproepen om nog geen gunning te doen voordat het bestemmingsplan onherroepelijk is, want wij gaan voor miljoenen, miljoenen, miljoenen het schip in dan. Ik hoop dat ook echt zo gedaan wordt.” Het college heeft toen geantwoord: “Zoals in de overeenkomst is besloten, tussen de provincie, gemeente Vught en Haaren, dragen wij dit jaar onze 21 miljoen euro af en het project is overgedragen aan de provincie, dus de rekening en het risico zijn voor de provincie en niet voor de gemeente Vught.” De fractie van GB is duidelijk van mening dat wethouder Vos toen al wel degelijk op de hoogte was van de aanbesteding van de N65, ook naar aanleiding van het door de raad op 14 mei 2020 vastgestelde bestemmingsplan. GB vraagt zich dan ook af wat er dan volgens deze wethouder onjuist of onduidelijk zou zijn in de beantwoording van het college. Verder wordt door GB ook verwezen naar de bestuursovereenkomst N65 (gepubliceerd in de Staatscourant van 8 oktober 2020) waarin het ook mogelijk was wijziging en ontbinding van de bestuursovereenkomst te verzoeken alsmede de inhoud van de nieuwsbrief van de provincie Noord-Brabant, Gemeenten Vught, Haaren en het Ministerie van oktober 2020, nummer 2, met de titel ‘Samen werken aan de N65’. Hieruit is duidelijk gebleken dat de Raad op de hoogte was van de besluiten en ontwikkelingen rondom de N65. Wethouder Vos sprak in bedoeld interview er ook over dat de openheid en transparantie bij het project N65 en spoor te weinig zou zijn geweest. Tenslotte wil de fractie van het college weten hoe zij deze uitspraken beoordeelt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in