Home Verkeer & vervoer College beantwoordt vragen D66

College beantwoordt vragen D66

Door de fractie van D66 zijn op 17 september 2020 vragen gesteld met betrekking tot grootschalige rioleringswerkzaamheden in villapark Vught-Noord. D66 heeft geconstateerd dat hier niet het principe ‘werk met werk maken’ toegepast wordt, dus dat meerdere werkzaamheden in één keer plaatsvinden. Dus in dit geval: wel de riolering op een hele complexe manier vervangen, maar niet meteen het slechte wegdek aanpakken en het riool eronder leggen, zoals eigenlijk in alle straten van Vught gebeurt bij dit soort werkzaamheden. Volgens de beantwoording van het college vinden op dit moment geen grootschalige rioleringswerkzaamheden plaats. Brabant Water en Enexis zijn bezig met het vervangen van hun leidingen. Op verschillende locaties is waterdoorlatende bestrating met waterberging aangebracht om lokale waterhinder tegen te gaan.
Een andere vraag aan het college was waarom er niet voor gekozen was om het nieuwe riool onder de weg aan te leggen in plaats van tussen en onder boomwortels door, wat mogelijk schade veroorzaakt aan de bomen. Uit de beantwoording blijkt dat het riool onder de weg, het vuilwaterriool, niet vervangen is aangezien dit rioolstelsel nog niet is afgeschreven. Bij vervanging van het vuilwaterriool worden alle aspecten (groen en wegen) integraal bekeken en gewogen. Met het aanbrengen van de doorlatende bestrating is juist gekeken naar het behoud van de bomen. Er zijn dan ook geen wortels van bomen beschadigd. Volgens D66 werd er in het villapark een uitzondering gemaakt met deze methode van werken, echter volgens het college is geen uitzondering gemaakt omdat op meerdere locaties in Vught sectorale maatregelen getroffen zijn om waterhinder tegen te gaan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in