Home Verkeer & vervoer Besluit verdiepte ligging N65 is een feit – 3

Besluit verdiepte ligging N65 is een feit – 3

Vervolgens werd door de voorzitter een inventarisatie gegeven van de ingediende amendementen en moties. Hij verzocht de fracties onderlinge ingediende moties en amendementen te bekijken of er eventuele bundelingen konden plaatsvinden.

Uitleg door wethouder Van Woesik

Na een schorsing werd een uitleg gegeven door de verantwoordelijk wethouder Van Woesik. Hij gaf aan dat er in Vught in totaal inclusief PHS een investering is gedaan van 720 miljoen en dat – indien er teruggegaan zou moeten worden naar de stuurgroep – de kans zou bestaan dat er hoge geluidsschermen en gelijkvloerse kruisingen zouden komen omdat de middelen op zijn. Hij vroeg zich hardop af of wij dat zouden willen. Ook gaf hij aan dat de Minister alleen bereid was te investeren in het VKA+ als hier een accoord over werd bereikt. Vervolgens gaf hij nog uitleg over bepaalde kwesties zoals onder andere de openstelling voor voetgangers van de ecobrug. Hij gaf aan dat de provincie eigenaar wordt van deze brug en dat deze de rechten heeft, die zij onderbrengen bij Brabants Landschap. Deze laatste is tegen het toelaten van voetgangers in verband met de verstoring van de natuur.
Nadat Wethouder Van de Ven zijn motivatie had gegeven over de openstelling van de Jagersboschlaan en de raad had medegedeeld dat de wegen in Vught de toename van het verkeer aan zouden kunnen, vroeg de fractie van de VVD zich af of hun amendement ontraden werd over de compensatie van bomen in Vught en Helvoirt. Wethouder Van Woesik gaf aan dat hij nog niet voor Helvoirt kon spreken. Daarnaast gaf hij aan dat elk voorgestelde amendement consequenties kan hebben voor het VKA+ omdat het geld gewoon op was om nog meer in Vught te kunnen investeren. Mevrouw Van Wiggen van de SP voelde zich door deze opmerking in haar wiek geschoten en voelde zich met de rug tegen de muur staan. Mevrouw Schellekens van D66 voelde zich geschoffeerd vanwege het feit dat de amendementen het bestemmingsplan in gevaar zouden brengen. Zij gaf aan dat het plan niet af was en dat heel Vught de dupe zal gaan worden van het plan.
Na een korte schorsing konden de ingediende amendementen niet meer op steun rekenen van de PvdA/Gl, VVD en GB.

Motie van wantrouwen

Door deze gang van zaken werd door mevrouw Vos van het CDA een motie van wantrouwen ingediend tegen de wethouder Van Woesik. Deze motie werd door de coalitie niet ondersteund. Mevrouw Van Wiggen was diep bedroefd over de wijze waarop omgegaan is met bewoners. Ze gaf aan niet blij te zijn dat ze de motie van wantrouwen mede ingediend had, maar gaf aan dat het dieptepunt niet door haar fractie was veroorzaakt. Bij de stemming werden door de leden van de fractie van D66, CDA en SP nog stemverklaringen afgegeven.

N65 aangenomen met 14 stemmen voor en 6 stemmen tegen

Het raadsvoorstel bestemmingsplan N65 werd met 14 voorstemmen en 6 tegenstemmen aanvaard. Een aantal moties werden raadsbreed gedragen.
Het raadslid Mevrouw Pijnenburg van GB had bij aanvang van de vergadering aangegeven dat zij niet zou stemmen over het bestemmingsplan N65, vanwege persoonlijke belangen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in