Home Verkeer & vervoer Besluit verdiepte ligging N65 is een feit – 1

Besluit verdiepte ligging N65 is een feit – 1

De maand mei stond voor de Vughtse politiek in het teken van de besluitvorming over de N65. Na een inspraakavond op 7 mei was het een dag later de beurt aan de commissie Ruimte om een mening te vormen en donderdag 14 mei was het uiteindelijk de Vughtse gemeenteraad die het besluit mocht gaan nemen.

Burgerinitiatief Vught Participeert-N65 duurzaam

Alvorens de raad aan de gang ging met het bestemmingsplan N65 stond er op de agenda het Burgerinitiatief Vught Participeert-N65 duurzaam. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving was VP niet in de gelegenheid gesteld te spreken tijdens de Commissie Ruimte maar mochten zij hun standpunt in de Raad uiteen zetten. Namens VP sprak de heer Helmer de raad toe. Hij gaf een uiteenzetting over hun voorstel om de tunnelvariant ‘N65 Duurzaam’, in overleg met de Provincie en het Rijk, op basis van de nieuwste technieken nader te onderzoeken als mogelijke oplossing voor de problemen die de huidige VKA+ variant met zich mee gaat brengen.
Het tweede voorstel was het gebruikelijke democratisch proces te volgen met complete inspraakprocedures, waarbij fysieke aanwezigheid van alle deelnemers in dezelfde ruimte mogelijk zou zijn, nadat alle corona maatregelen zouden zijn opgeheven.
Als laatste punt was hun voorstel het bestemmingsplan pas vast te stellen nadat ook de ondergrondse, duurzame variant van de N65 zou zijn onderzocht.
VP was van mening dat het voorgestelde plan een toename zou gaan geven van verkeer en het gevolg daarvan zou zijn een toename van meerdere ongelukken. Daarnaast zou in een deel van Vught de leefbaarheid gaan afnemen. Een voordeel van hun voorstel zou zijn, zo betoogde de heer Helmer, dat er door een verdiepte ligging minder stikstof uitstoot zou komen en er geen bomen zouden sneuvelen. Hun voorstel zou de gemeente geld besparen. VP is van mening dat er miljoenen uitgegeven gaan worden en de doelen niet gehaald gaan worden.
De heer Van der Vossen van PvdA/GL was nieuwsgierig waar de nieuwe tunnel technieken al waren toegepast en was bang dat bij uitstel het PHS (vierdiepte ligging spoor) in de knoei zou komen.
Volgens het CDA en D66 was het burger initiatief niet iets om gelijk af te wijzen maar was het om gehoord te worden. Zij waren ook van mening om de variant te onderzoeken.
De heer Du Maine van de VVD betoogde dat het proces over de totstandkoming van het voorgelegde plan een fatsoenlijk democratisch proces is geweest, met veel inspraak en zij het uitstel niet nodig vonden en vanavond een besluit wilde nemen.
De heer Versteeg van GB waardeerde het burgerinitiatief maar vond ook dat zij het niet altijd eens hoefde te zijn met de voorstellen.
Mevrouw Van Wiggen van de SP vond het jammer dat het plan op voorhand al werd afgewezen zonder dat er naar gekeken werd. Zij stelde voor dat de partijen via een referendum hun achterban naar het plan zouden moeten laten kijken. Zij probeerde de partijen nog eens te overtuigen om naar het plan te kijken.
D66 probeerde ook nog om de partijen over te halen om een onderzoek naar de tunnelvariant te doen en om samen aan tafel te gaan zitten om dit te bespreken. Maar hier was geen oor naar en zo werd het voorstel zoals VP voorstelde met een grote meerderheid (15 tegen 6) verworpen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in