Home Tags Schriftelijke vragen SP

Tag: schriftelijke vragen SP

Volgens SP negeert college art.169, lid 3 gemeentewet

Naar aanleiding van de schriftelijke vragen inzake de Jagersboschlaan die de fractie van de SP aan het college op 9 september jongstleden...