Home Tags N65

Tag: N65

Reconstructie van de N65 en de verdieping van het spoor

Ze komen eraan: de reconstructie van de N65 en de verdieping van het spoor... Hoe zit het met de planning? In...

Rijk, provincie en gemeenten tekenen overeenkomst: aanbesteding N65 Vught-Haaren opengesteld

Het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Vught en Haaren hebben de gesprekken over de N65 Vught-Haaren succesvol afgerond. De (financiële) afspraken zijn...

Weer raak op de N65

Op de N65, ter hoogte van Vught, is woensdagochtend rond de klok van 5 over half 8 een auto van de weg...

Bestemmingplan en besluit hogere waarde Wet geluidshinder N65 Vught vastgesteld’

De gemeenteraad van Vught heeft op 14 mei 2020 het bestemmingsplan "N65 Vught' gewijzigd vastgesteld. Daarbij hebben B&W op 10 maart 2020...

Besluit verdiepte ligging N65 is een feit – 3

Vervolgens werd door de voorzitter een inventarisatie gegeven van de ingediende amendementen en moties. Hij verzocht de fracties onderlinge ingediende moties en...

Besluit verdiepte ligging N65 is een feit – 2

Zoals in de commissie Ruimte al werd aangegeven door diverse partijen dat het huidige plan geen 10 verdiende maar het meest haalbare...

Besluit verdiepte ligging N65 is een feit – 1

De maand mei stond voor de Vughtse politiek in het teken van de besluitvorming over de N65. Na een inspraakavond op 7...

Reactie Vught Participeert op plannen N65

In het Klaverblad van 6 mei is in een bericht van de gemeente Vught te lezen: “De Rijksweg N65 tussen Tilburg en...

“Voor de N65 worden 418 bomen omgezaagd, waarvan 72 monumentale”

In het Klaverblad van 6 mei is in de advertentie van de gemeente Vught te lezen: “De Rijksweg N65 tussen Tilburg en...

Plan verbeterde N65 lijkt best haalbare oplossing, deel 1

Tijdens de digitale vergadering van de Commissie Ruimte op vrijdag 8 mei stond naast de gewijzigde vaststelling bestemmingsplan N65 ook het agendapunt...