Home Sport & recreatie Krijgt Vught een Cruyff court

Krijgt Vught een Cruyff court

In het bestuursakkoord is de wens opgenomen jongeren te laten sporten in de openbare ruimte. De gemeente heeft derhalve vorig jaar bureau Kragten een onderzoek laten verrichten, met als opdracht te onderzoeken of een Cruyff court of vergelijkbaar beweegcourt kan worden gerealiseerd. Dit ook naar aanleiding van een op 28 augustus 2019 gehouden inloopavond waar inwoners ideeën hebben aangedragen over het bewegen en sporten in de openbare ruimte. De ambitie van het college is beweeg- en sportmogelijkheden in de openbare ruimte uit te breiden en te versterken.
Het bureau Kragten heeft, in nauwe samenwerking met MOVE Vught, het onderzoek verricht over de beweeg- en sportbehoefte in de openbare ruimte in Vught. Tijdens het onderzoek is onder andere gekeken naar demografische gegevens en bestaande voorzieningen zoals onderwijs, wijkpunten, zorg, sportaccommodaties en speelplekken. Ook is rekening gehouden met de voorziene Rijksinfra ontwikkelingen.
Het college heeft op basis van het rapport van bureau Kragten een uitvoeringskader vastgesteld voor bewegen en sporten in de openbare ruimte. De meeste adviezen uit het rapport zijn hierbij overgenomen.
Niet overgenomen is het voorgestelde plan om een natuurspeelplaats op Stadhouderspark of bij de IJzeren Man te realiseren.
Er zijn echter andere bestuurlijke afspraken gemaakt over het gebruik van deze locaties. Als alternatief wordt nu voorgesteld om de natuurspeelplaats op het Lidwinaveld te creëren. Deze locatie wordt op dit moment al ingezet voor spelen en bewegen en in de directe nabijheid zijn al diverse voorzieningen, zoals onderwijs, sport en het jeugd- en jongerencentrum. Daarnaast is de omgeving van het Lidwinaveld kinderrijk en wonen er relatief veel senioren in de wijk. Eveneens worden er onder andere beweeg- en sportlocaties gecreëerd op het veld bij het Bisschop Zwijssenplein, de Paardensteeg, Stadhouderspark en Sportpark Bergenshuizen. Een aantal onderdelen uit het uitvoeringskader is uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma 2020 dat door MOVE Vught is opgesteld. Daarnaast voorziet het uitvoeringsprogramma in de realisatie van een natuurlijke BMX-baan, een natuurspeelplaats, natuurlijk bewegen op sportpark Bergenshuizen, het versterken van het natuurlijk speelaanbod in het Stadhouderspark en het toevoegen van natuurlijke beweeg-, speel en sportelementen in de nabijheid van bestaande fiets- en wandelroutes in Cromvoirt.

In maart wordt gestart met de realisatie van het uitvoeringsprogramma 2020. De Vughtse inwoners worden uitgenodigd mee te denken over de inrichting van de voorzieningen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in