Home Privacy beleid

Privacy beleid

Privacyverklaring vereniging Online Platform NOVO3 – 2019

Algemeen
Dit is de privacyverklaring van Online Platform NOVO3. Deze privacyverklaring beschrijft de gegevensverwerking door NOVO3 en de verwerkingen via onze website en onze sociale media zoals Facebook en Twitter.

NOVO3 respecteert de privacy van alle gebruikers van ons Platform. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. U dient zich ervan bewust te zijn dat NOVO3 geen verantwoordelijkheid kan dragen voor het privacy beleid van andere websites, die via een link op onze website bereikbaar zijn.

Wij gebruiken alleen persoonsgegevens die benodigd zijn voor het functioneren van het Online Platform NOVO3.

Contactadres van de gegevensverwerker
Naam: Online Platform NOVO3 – Web-beheer: Marcel van den Heuvel
Postadres: Marktveldpassage 34, 5261 ED Vught
Studio: Marktveldpassage 34, 5261 ED Vught
E-mail beheer website: webbeheer@novo3.nl
E-mail secretariaat: novo3vhc@gmail.com
Website: www.novo3.nl

Persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, alsmede thema, beroep of functie van betrokene. Daarnaast bewaren wij foto’s, video’s en geluidsfragmenten.

Doel
Doeleinden voor opslag en gebruik van persoonsgegevens is als volgt te omschrijven:

  • verwerkt, eventueel via een contactformulier op de website, contactgegevens (naam, telefoonnummer, woonplaats en e-mailadres.), om u de gelegenheid te geven om bijvoorbeeld vragen te stellen of om opmerkingen te plaatsen bij programma’s van NOVO3;
  • NOVO3 verwerkt inbelgegevens zodat wij contact met u kunnen onderhouden, bijvoorbeeld wanneer u telefonisch contact met de redactie heeft gezocht;
  • NOVO3 verwerkt, al dan niet via een contactformulier, door u ingezonden foto’s, filmpjes en berichten om deze te verwerken in ons media-aanbod. Als u deelneemt aan een platform van NOVO3 geeft u met het plaatsen van deze (audiovisuele) bijdragen toestemming aan NOVO3 deze bijdrage onbeperkt openbaar te maken en te verveelvoudigen;
  • NOVO3 verwerkt uw gegevens bij deelname aan prijsvragen, acties, donaties of veilingen. Door deelname geeft u toestemming tot de verwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens. NOVO3 mag de verstrekte persoonsgegevens in het kader van een prijsvraag of actie uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media (internet en sociale media);
  • NOVO3 verzamelt ook persoonsgegevens via bezoek aan de website of sociale media. Deze gegevens worden gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Ook verwerken wij persoonsgegevens om gepersonaliseerde advertenties te kunnen aanbieden op onze website en via onze sociale media. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van cookies.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
NOVO3 gebruikt cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Website en sociale media van NOVO3 hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met webbeheerder via e-mailadres: webbeheer@novo3.nl

Bewaartermijn
De persoonsgegevens opgeslagen in bestanden worden niet langer bewaard dan nodig is voor het gebruik ervan.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Beveiliging
NOVO3 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met webbeheerder via e-mailadres: webbeheer@novo3.nl

Klachtrecht
Verzoeken of klachten m.b.t. de behandeling van persoonsgegevens kunnen door de betrokkene worden gestuurd aan het bestuur van de vereniging: novo3vhc@gmail.com Betrokkene krijgt schriftelijk bericht over het resultaat van het ingediende verzoek of de ingediende klacht.
Als het bestuur het verzoek of de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert kan de betrokkene desgewenst een klacht over het geschil met de vereniging richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens: Autoriteit Persoonsgegevens, t.a.v. de klachtencoördinator, postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.

Samenvattend
Wij verzamelen alleen persoonsgegevens met uw instemming. Gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn aangereikt. Wij verzamelen informatie (data, foto’s, fimpjes en geluidsopnames) gericht op het gebruik van onze website en de sociale media. Hier gaan wij zorgvuldig mee om.

Web-beheer NOVO3
Vught/Helvoirt/Cromvoirt, 23 september 2019