Publicaties 2020

Betreft overzicht van belangrijke publicaties in 2020 over ouderenhuisvesting.

overzicht woningbouwlocaties d.d. 29-01-2020
– pm

Werkroep Wonen Stichting Ouderen Samen

Het dossier ‘ouderenhuisvesting’ komt tot stand in samenwerking met de werkgroep Wonen van de Stichting Ouderen Samen.

Nieuws over ouderenhuisvesting