Publicaties 2020

Betreft overzicht van belangrijke publicaties in 2020 over ouderenhuisvesting.

Vooralsnog: pm.

Werkroep Wonen Stichting Ouderen Samen

Het dossier ‘ouderenhuisvesting’ komt tot stand in samenwerking met de werkgroep Wonen van de Stichting Ouderen Samen.

Nieuws over ouderenhuisvesting

College kiest voor slopen en nieuwbouw

Het college heeft in een Raadsinformatiebrief (RIB) haar keuze bekend gemaakt over de mogelijke invulling van het 'Hart van de Baarzen Vught'....