Home Natuur & milieu Vught ondertekent Schone Lucht Akkoord

Vught ondertekent Schone Lucht Akkoord

Het Rijk wil de samenwerking met lokale overheden voortzetten in de vorm van het Schone Lucht Akkoord (SLA) om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren en daarmee gezondheidswinst te behalen.

In 2020 ondertekende het Rijk dit akkoord inmiddels met 10 provincies en 54 gemeentes. Eind 2020 werd in de regio Noordoost Brabant besloten dat iedere gemeente het SLA gaat ondertekenen. In de raadsvergadering van 5 november 2020 werd een motie aangenomen en werd het college verzocht het SLA te onderteken. Het SLA is een opvolging van het huidige Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

Het ambitieniveau van het SLA is om in 2030 gezamenlijk 50% gezondheidswinst uit binnenlandse bronnen te realiseren ten opzichte van 2016. Binnen het akkoord wordt aantoonbaar gewerkt naar de advieswaarden van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie). De te nemen maatregelen uit het akkoord richten zich op de volgende binnenlandse bronnen: mobiliteit, mobiele werktuigen, industrie, woningen met houtstook, landbouw en havens. Binnen deze bronnen worden projecten of pilots geformuleerd om aan te werken als regio.
Grotendeels gaat het Rijk de maatregelen uitvoeren, maar binnen dit akkoord is deelname aan pilots ook mogelijk. De gemeente Vught wil binnen regionaal verband optrekken, immers schone lucht houdt niet op bij de gemeentegrens. Het college heeft 26 januari 2021 besloten het akkoord te ondertekenen, waarmee zij uiting willen geven aan de ambitie om te investeren in gezondheid en duurzaamheid. Nadere informatie is te raadplegen op de website https://www.schoneluchtakkoord.nl/default.aspx

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in