Home Natuur & milieu Vught mag naar Haaren

Vught mag naar Haaren

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vught heeft het voornemen de gemeenteraad een voorstel te doen voor het vestigen van een uitsluitend recht ten behoeve van gemeente Oisterwijk. Het betreft een uitsluitend recht voor de inzameling, transport en verwerking van (grof) huishoudelijke afvalstoffen voor de inwoners van de gemeente Vught op de Milieustraat in Haaren. De Milieustraat Haaren wordt met de gemeentelijke herindeling, op 1 januari 2021, eigendom van de gemeente Oisterwijk. Met het vestigen van een uitsluitend recht kunnen inwoners van Vught en Helvoirt per 1 januari 2021, naast de Milieustraat in Vught, tevens gebruik maken van de Milieustraat in Haaren.

Uitsluitend recht:
Het uitsluitend recht is een recht als bedoeld in artikel 2.24 aanhef en sub a. van de Aanbestedingswet 2012. Met het vestigen van het uitsluitend recht wordt de dienstenopdracht, met uitsluiting van andere ondernemers, voorbehouden aan de gemeente Oisterwijk. Het uitsluitend recht gaat in op 1 januari 2021. Het recht wordt gevestigd om onze wettelijke taken met betrekking tot afvalinzameling goed te kunnen uitvoeren. Er is daarom een dwingende reden van algemeen belang om dit uitsluitend recht te vestigen. Het recht is verenigbaar met het Verdrag van de Europese Unie.

Ter inzage:
De ontwerpverordening ligt ter inzage in het gemeentekantoor van Vught in de periode van 14 oktober 2020 tot en met 10 november 2020. Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk 10 november 2020 schriftelijk zienswijzen indienen op dit voornemen. U kunt uw zienswijze richten aan: het college van burgemeester en wethouders van Vught t.a.v. M. van Gool, Postbus 10100, 5260 GA Vught, onder vermelding van: ‘zienswijze uitsluitend recht gemeente Oisterwijk.’
Informatie kan worden ingewonnen bij M. van Gool, beleidsmedewerker afval, tel: 073 65 80 785 of via email: m.van.gool@vught.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in