Home Natuur & milieu Natuur en Milieugroep schrijft formateur

Natuur en Milieugroep schrijft formateur

Ook de Natuur en Milieugroep Vught heeft de formateurs aangeschreven om aandacht te vragen voor de meest belangrijke speerpunten die zij graag in een coalitie accoord terug zouden willen zien :

“Bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s stuurde NMV alle partijen een wensenlijst voor een groener Vught. Het doet ons deugd dat alle partijen in hun programma’s opnamen dat Vught een mooie groene gemeente moet blijven, dat er meer groen en bomen moeten komen, dat er bijgedragen moet worden aan het Klimaatakkoord en de energietransitie en dat we ook in Vught moeten werken aan een duurzamer samenleving.
We zien ook dat alle partijen inwoners en organisaties eerder en beter willen betrekken bij de besluitvorming. De afgelopen tijd heeft de NMV bezwaarschriften, zienswijzen en beroepen ingediend. Dat kunnen we in de toekomst voorkomen als de roep van alle partijen om beter vooroverleg tot beleid wordt gemaakt.

1. Onze eerste wens is dus om in een bestuursakkoord op te nemen dat “groen advies” standaard wordt meegenomen in besluitvorming over zaken die invloed hebben op natuur, milieu en landschap van Vught. De NMV wil dat groene advies graag leveren.
2. Met Helvoirt krijgt Vught veel buitengebied erbij. Daar liggen bedreigingen en kansen. Wij vragen het nieuwe college om een herbezinning op de functies van ons buitengebied. Met als startpunt: natuur versterken; landschap beschermen; dieren, vogels en insecten laten leven; groene plekken verbinden.
3. Graag aandacht in het bestuursakkoord voor de IJzeren Man. Ongebreidelde bedrijvigheid en geparkeerd blik kan een nieuw college hier nu voorkomen. Zet ook in op behoud van groen en neem het dorpse karakter van Vught, Cromvoirt en Helvoirt als uitgangspunt.

4. Kies voor inbreiding in plaats van uitbreiding. Wees zuinig met ruimtegebruik. Geen woonwijken in het buitengebied. 5. Voor de klimaatadaptatie hopen wij op beleid om regenwater niet af te voeren maar vast te houden. Ook vragen wij om steun voor klimaatneutrale energievoorziening. Maar we waarschuwen voor zonne-weides en windmolens in het landschap. Maak nieuwbouwwijken energieneutraal.
6. De ombouw van de N65 leidt onvermijdelijk tot bomenkap. Dus kom met een ambitieus Vughts bomenplan. Als een plan natuur laat sneuvelen moet er echte compensatie komen met echte natuur, in de buurt. Plant nieuwe bomen waar je maar kunt.

Graag zijn wij bereid met u over onze wensen van gedachten te wisselen. Indachtig onze eerste wens: een nieuw bestuursakkoord voorzien wij graag vooraf van een “groen advies”. Een afschrift van deze brief is ook naar de lijsttrekkers gestuurd.”

Stichting Natuur- en Milieugroep Vught,
w.g. Johan Smeulders, voorzitter

Stichting Natuur- en Milieugroep Vught – Vliertstraat 20, 5261EL Vught – info@nmvught.nl – www.nmvught.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in