Home Natuur & milieu Herziend bestemmingsplan buitengebied gereed voor gemeenteraad Haaren

Herziend bestemmingsplan buitengebied gereed voor gemeenteraad Haaren

Op 20 september 2018 gaf de raad van de gemeente Haaren het startsein voor de herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied. Na een ronde van inspraak, vooroverleg en zienswijzen heeft het college van burgemeester en wethouders op 18 augustus 2020 geoordeeld dat het plan nu klaar is voor vaststelling door de gemeenteraad. De behandeling ervan is door de raad voorzien op 24 september 2020.

Aanleiding: vrijkomende agrarische bebouwing

Aanleiding voor deze herziening was de wens om het beleid ‘Vrijkomende agrarische bebouwing’ een plek te geven in het Bestemmingsplan Buitengebied. Zo vereenvoudigen we, op verzoek van de inwoners, de procedures voor deze initiatieven, vooruitlopend op de nieuwe omgevingswet. De herziening biedt de kaders voor een zorgvuldige belangenafweging en is een vertaling van de wensen van de inwoners. In 2016 zijn met de inwoners de eerste gesprekken gevoerd over de opgaven waar zij zich in het buitengebied voor gesteld zien. De transitie voor de veehouderij, de leegstandsproblematiek, recreatie, duurzame energie, natuur en landschap werden genoemd als belangrijkste items die aandacht verdienen in het bestemmingsplan.
Diverse belanghebbende organisaties (waaronder ZLTO, LNMH, GGD, Recron, Horeca Nederland, Duurzame Energie Haaren, Natuurmonumenten, Provincie Noord-Brabant, Ondernemersvereniging Haaren en Waterschap De Dommel) zijn betrokken geweest bij de voorbereiding van die gespreksavonden en de uitwerking. Zo zijn we via een openbaar proces, bottom up, gekomen tot de belangrijkste uitgangspunten van deze bestemmingsplanherziening.
In de stappen daarna zijn in twee fases alle inwoners en belanghebbenden uitgenodigd om mee te denken en een reactie te geven op de voorgestelde wijzigingen. Deze inbreng is zoveel mogelijk verwerkt in het voorbereide bestemmingsplan.

Vooroverleg

Ook is het plan voor vooroverleg aangeboden aan Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant, partnergemeenten voor de herindeling Tilburg, Boxtel, Vught en Oisterwijk, Gasunie, Brabant Water, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Defensie. De reacties van Waterschap De Dommel, Gasunie, Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Brabant hadden voornamelijk betrekking op een aantal technische onvolkomenheden in het plan. Hierop is het ontwerpbestemmingsplan aangepast. Deze partijen hebben, afgezien van Rijkswaterstaat in verband met een technisch detail, geen reden gezien om een zienswijze in te dienen.

Zienswijzen door gemeenten Boxtel, Vught en Oisterwijk

Tijdens dit wettelijk vooroverleg meldden de gemeenten Boxtel, Vught en Oisterwijk de mogelijkheid open te houden om een zienswijze in te dienen. Inmiddels hebben deze gemeenten dat ook gedaan. In hun zienswijzen staan wensen die afwijken van het huidige bestemmingsplan en van de wensen van de inwoners die voorafgaand aan deze bestemmingsplanprocedure zijn geïnventariseerd. De gemeenten weten dat in de ‘Wet Ahri’, die een gemeentelijke herindeling regelt, is vastgelegd dat de ontvangende gemeente de bestemmingsplannen moet overnemen. Zij kunnen na datum van de herindeling en na de verkiezingen in samenspraak met hun nieuwe inwoners uit de dorpen eventueel tot aanpassingen van het bestemmingsplan besluiten.
De gemeente Tilburg heeft geen bezwaren tegen de herziening ingebracht. De gemeenteraad behandelt de ingekomen zienswijzen en neemt deze input mee in de besluitvorming over de vaststelling van de herziening Bestemmingsplan Buitengebied.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in