Home Ingezonden “Wat heeft Pasen ons allemaal te bieden in deze tijd van de...

“Wat heeft Pasen ons allemaal te bieden in deze tijd van de Corona pandemie?”

Door pastoor James Gerald Joseph

Helvoirt/Cromvoirt/Vught. Donderdag 9 april 2020
Wat heeft Pasen ons allemaal te bieden in deze tijd van de Corona pandemie?  Is het nu  wel zinvol er aan te denken en om Pasen te vieren?  Het Corona virus heeft de hele wereld in zijn greep en brengt het leven tot stilstand.  Het lijkt wel of de wereld zal nooit meer zijn als voor de uitbraak. Er zijn veel mensen dood en er komt nog meer ellende vanwege de werkloosheid. Is er iets wat wij in deze situatie van Pasen kunnen leren?  Is er iets dat ons nu kan inspireren ?

pastoor James Gerald Joseph

Als ik er daarover denk dan kom ik tot deze conclusie. Als er iets is dat ons in deze tijd kan bemoedigen en inspireren, dan kan dat juist het Paas verhaal zijn.   Om dat te kunnen begrijpen moeten we weten wat er gebeurde met Jezus, in de dagen vóór die eerste Paasdag. Hij had ook toen veel te betekenen voor die wereld, met zijn woorden en ook met zijn bevrijdende daden. Maar Hij beloofde nog veel meer dan maar gewoon troostsprekende woorden.

De mensen die Hem volgden en Hem graag hoorden verwachten al kort daarna,  een nieuwe wereld door Jezus, waar alle ellende en onderdrukking er niet meer zouden zijn. Daarom was Jezus enige dagen voor Pasen door het volk zo plechtig in de stad Jeruzalem binnengehaald. (noemen we nu Palmzondag). Maar dat feest duurde maar kort.

Op de donderdag van de week daarna werd Hij gevangen genomen  en zonder enige echte reden aan het Kruis gehangen. Zo leek er een abrupte einde te komen aan een veel belovende toekomst.  Maar toen de apostelen en de mensen dachten dat zij nu definitief van alle idealen van Jezus afscheid hadden moeten nemen, kwam er een verrassende wending. Hij is verrezen! Hij leeft!  Hij heeft alle leed en pijn doorstaan omdat Hij wist dat er daardoor een grote verlichting en vreugde zou komen en ze kregen vleugels.  Hun verdriet was veranderd in grote vreugde.

Wij verkeren min of meer in dezelfde situatie. Alles waarop wij ons leven gebouwd hebben en waarop onze leven gevestigd is blijkt in eens weg genomen te worden. Er wordt veel geleden en iedereen wordt hier door geraakt. Wij stellen ons zo veel vragen. Ook mensen die altijd sterk, zijn wankelen als zij te horen krijgen hoe veel mensen nu al zijn dood en hoe veel mensen elke dag in het zieken huis opgenomen zijn. Het is inderdaad een tijd om in afzondering te leven. Wij zijn gedwongen om binnen te blijven en ons te verdedigen tot dat die vijand  de kop ingedrukt is. Maar dat betekend niet dat wij nu ons ook verloren moeten voelen. Wij verdedigen ons tegen deze ziekte, maar dat betekend niet dat wij bang en angstig moeten zijn. Ons immuunsysteem zou beter werken als wij een beetje vrolijk en moedig kunnen zijn zegt men.

Ondanks het feit dat wij heel veel mensen verloren hebben, als gevolg van dit virus, zal deze crisis ook een beter mens van ons  kunnen maken, minder gretig en meer verdraagzaam; matig in alles en gedisciplineerder. Een arts die besmet was geraakt door dit virus en zelf in zijn eigen ziekenhuis heeft gelegen, zei dat hij na zijn genezing nu als andere mens verschijnt op zijn werk. Hij gaat meer aandacht hebben en geven aan die zieken, die eenzaam zijn en hij gaat ook meer  voeren met zijn patiënten. Er zullen ons ook weer een betere tijden wachten na deze tijd van beproeving, maar dan zullen we er ook de les uit moeten leren. We weten inmiddels al wat het belangrijkste is in het leven en wie nu  de belangrijkste mensen in de wereld zijn. Het voedsel en een veilige plaats zijn de belangrijke dingen, maar de mensen die jou leven kunnen redden zijn de nu de belangrijkste personen.

Moge de mensheid door deze crisis leren dat wij als wereldburgers allemaal  op een of andere manier verbonden en afhankelijk  van elkaar zijn. Laat iedereen weten dat we zuiniger moeten zijn met de schepping en meer verbinding moeten zoeken met onze  Schepper. De echte vrede mogen we niet zoeken buiten ons, maar binnen ons en Hem dan weer in ons binnenste , horen zeggen, ‘Vrede zij u,.. Zie ik maak alles nieuw.’

Het graf is wel leeg, maar het betekent juist een hele grote vreugde, want Hij is verrezen en geeft ons echte hoop op die verrijzenis nu en tot aan het einde toe. Zalig Pasen ! 

Pastoor James Gerald Joseph
Pasen 2020

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in