Home Ingezonden Vught participeert laat zien hoe mooi een tunnel kan zijn …

Vught participeert laat zien hoe mooi een tunnel kan zijn …

Geen stank en lawaai van een verkeersgoot maar een doorgaande gesloten tunnel. Het doorgaand verkeer wordt gescheiden, gaat direct onder de grond en wij krijgen ons dorp terug. Ruimte voor lokaal verkeer, fietsers en wandelaars, gezond en veilig voor ons en onze kinderen. Bijgaand sfeerbeeld geeft een indruk van hoe het ook kan, we moeten het gewoon willen.

De overgangen bij Vijverbosweg, Martinilaan en Helvoirtseweg liggen vrijwel op maaiveld niveau en worden niet gecombineerd met op- of afritten naar de N65. Gewoon dorpse kruisingen zonder gevaarlijke ovondes of een hooggelegen smalle brug.

Om binnen het bestaande budget te blijven, worden delen uitgevoerd als landtunnel: een geheel gesloten tunnelbuis zodat er geen overlast is van stank of lawaai en goed oversteekbaar. De ruimte erop is voor wandelaars, de ruimte ernaast voor lokaal verkeer zoals bewoners en fietsers.

Liever hadden wij een geheel verdiepte tunnel gehad, maar daarvoor is (nog) geen budget. Maar laat 1 ding duidelijk zijn: ook als gedeeltelijke landtunnel is dit 100 keer beter dan de verkeersgoot. De ruimte boven N65 is weer van ons, Vught Noord en Zuid worden ook landschappelijk samengevoegd.

De voordelen van een gesloten eenvoudige tunnel met 2 x 2 rijstroken zijn enorm: géén geluidshinder en luchtvervuiling, scheiding van doorgaand en lokaal verkeer, én niet het minst ook een volledige aansluiting bij de J.F. Kennedylaan-Helvoirtseweg, zodat het lokale wegennet niet verder belast wordt. Aanvullende kosten nodig voor aanpassing van de Helvoirtseweg en andere wegen in woonwijken zijn dus overbodig, anders dan bij de verkeersgoot. Deze kosten spaart de gemeente uit en maakt de Lunettentunnel financieel aantrekkelijk.

Nu de nieuwe coalitie zich heeft neergelegd bij de verkeersgoot, richten wij ons met inwoners op de Raad van State. 31 Beroepsprocedures laten zien hoeveel onvrede er heerst onder inwoners en bedrijven. Uit diverse beroepszaken blijkt gebrek aan participatie, misleiding, onbehoorlijk bestuur en kortzichtigheid. De Raad van State zal hierover een beslissing moeten nemen, tot dan is niets zeker.

Desalniettemin doen Provincie en Rijkswaterstaat alsof de regels van onze samenleving voor hen niet gelden en denderen door met de aanbesteding van dit project. Daarmee intimideren zij onze gemeenteraad en maken zij veel kosten, die bij een afwijzing door de Raad van State grotendeels moeten worden afgeschreven.

Maar wij gaan door en zullen de tunnel bij de Raad van State bepleiten. Help ons daarbij en steun ons met uw lidmaatschap en donatie voor verkeersveiligheids- en luchtkwaliteitsonderzoeken die onze zaak bij de Raad van State versterken.

Lees meer …

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in