Home Ouderenhuisvesting Overzicht ontwikkeling woningbouwlokaties in Vught, d.d. 27 november 2019

Overzicht ontwikkeling woningbouwlokaties in Vught, d.d. 27 november 2019

Gerealiseerde plannen en/of in aanbouw

 1. Locatie Postweg (SHP Het Buiten): Gestart bouw 25 eengezinswoningen en 7 senioren(patio) met een prijs van type A (95 m2) € 400.000,- en type B vanaf € 500.000,- Is verkocht. Locatie levert geen bijdrage huisvesting ouderen in het middensegment.
 2. Locatie Irenelaan: 17 herenhuizen gebouwd en verkocht. Mooi plan maar veel te duur. Locatie levert geen bijdrage aan ouderenhuisvesting, een gemiste kans voor huisvesting ouderen op een centrale locatie.
 3. De Koepel: Veel hele dure VS kavels. Is nagenoeg geheel uitgegeven. Geen bijdrage aan huisvesting ouderen in middensegment.
 4. Grote Zeeheldenbuurt: herstructurering. Woonwijze (prestatieafspraak 2018/2019) ontwikkelt 165 sociale huurwoningen (waarvan 98 vervanging) met een mix aan woningtypen waaronder geschikt voor senioren. Start bouw eind 2019. Prima initiatief van Woonwijze. Locatie levert bijdrage aan betaalbare huisvesting ouderen.
 5. Locatie Schoonveld:  20 woningen, waarvan 16 appartementen en 4 eengezinswoningen. Wordt ontwikkeld door De Bunte Vastgoed uit Breda. Verwachting eind 2020 oplevering. Voorziet dit in de behoefte van ouderen?
 6. Molenstraat: Van Beuningen stichting heeft in 2019 hier 20 sociale huurwoningen gerealiseerd. Bijdrage aan huisvesting ouderen was afhankelijk uitgifte maar lijkt niet gerealiseerd te zijn.
 7. Park Glorieux: 6 dure woningen in voormalige kapel vanaf € 476.000,- (Lelyveld). Is  gerealiseerd en verkocht. Locatie is geen bijdrage aan huisvesting ouderen in het midden segment.
 8. Locatie Merpatistraat: (=achter Huize Theresia). Plan is gereed. 36 Appartementen in dure huursegment nabij zorg. Woningen van circa 90 m2 met een huurprijs van € 1000,- tot € 1250,=. Zijn allemaal verhuurd. Locatie is geen bijdrage huisvesting ouderen in middensegment.
 9. Stadhouderspark fase 2 (Isabellaveld): Gestart bouw 119 woningen. 50 won. 10 sociale huur en 9 middelduur huur (max € 1000 per mnd) 16 betaalbare koop 15 middeldure koop en 3 twee onder een kap. Geen bijdrage aan huisvesting voor ouderen.
 10. Stadhouderspark Willem de Zwijger: 16 luxe appartementen, verkocht 2018. Type A,B,C (104 m2) € 355.000,- Type D,E € 485.000,- en type F € 675.000,- (info Lelyveld). Geen bijdrage aan huisvesting ouderen. Nieuw appartementencomplex ‘De Coligny’ met een aanbod van 21 middeldure huurwoningen van circa 90 m2. Ontwikkelaar BPD. Richt zich op jonge tweeverdieners, 55+ senioren en alleenstaanden in de leeftijdscategorie 30-55+. De aanvangshuren zijn tot € 1.000,–. Info verhuur.eindhoven@MVGM.nl
 11. Locatie RvR Vught Zuid: 30 kavels. Initiatief om in dit gebied betaalbare kavels voor patiowoningen te realiseren is mislukt!! Kavels zijn allemaal uitgegeven. Plan is in uitvoering.

Locaties in planvoorbereiding

 1. De Wieken/Lidwina: Ontwikkelvisie Vught Centrum Zuid vastgesteld juli 2017. Gedacht 50 huur- koopwoningen en appartementen, vooral voor ouderen in betaalbare en middeldure segment. Beoogd realisatie 2018-2020. Er ligt nog geen voorontwerp ontwerp bestemmingsplan. Probleem=kostprijs (plangebied moet opbrengsten genereren voor de herinrichting Moleneindplein € 600.000,-) In de oude kleuterschool is op 1 september 2019 toch een nieuwe basisschool gestart. Gevolg: weg optie patio-bungalows op deze locatie. Veel ouderen wachten op huisvesting op deze locatie.
 2. Locatie De Baarzen/de Kwebben/Cello: 26/11/2019 info in het Brabants Dagblad: Lidl wil nieuwbouw (wat er met de vrijkomende locatie gebeurt is onduidelijk) en De Lichtstraat wil uitbreiden. In het plan worden de Hertog van Brabantschool en de gymzaal gesloopt. De locatie van het voormalige zorggebouw De Kwebben wil Woonwijze herontwikkelen, gericht op huisvesting voor senioren met 90 appartementen in de verhouding 40/40/20 (betaalbaar/middelduur/duur).
 3. Centrum Oost: Plan met circa 58 woningen kan voorzien in mogelijke huisvesting van ouderen. Verwacht was start verkoop maart 2018!! Wordt minimaal eind 2020. Huurprijsniveau zal naar verwachting binnenkort bekend worden. Vraag: worden het betaalbare huurappartementen? Wat is afgesproken en kan de gemeente de huurprijs drukken tot minder dan € 1000,-?
 4. Kleine Zeeheldenbuurt: 20 woningen op particulier eigendom. Bijdrage aan ouderenhuisvesting?
 5. Wilhelminasingel: Woonwijze (prestatieafspraak 2018) onderzoekt mogelijkheid starterswoningen. Geen huisvesting ouderen.
 6. Stadhouderspark fase 3: lange termijn, na 2025 en wellicht nog later.
 7. Isabelle kazerne: Gemeente wil ruimte bieden voor 109 woningen en later nog meer. Er worden woningbouwplannen ontwikkeld in de bestaande gebouwde complexen. Verwacht huurniveau is € 1000,- en eerder vanaf € 1200,-. Woningen zijn geschikt voor ouderen. 1e Fase is in ontwikkeling. Aandringen om toch nog mogelijkheden voor woningen in de prijsklasse € 700,- tot € 1000,- te realiseren?
 8. Vlierthonk/Rozenoord: 35 huurappartementen in middeldure segment (hopelijk gaat dat lukken). Akkoord met Dura Vermeer, die de locatie gaat ontwikkelen. Wijziging van het bestemmingsplan moet nog worden opgestart. Onduidelijk wat dit plan biedt voor huisvesting aan ouderen!!
 9. Molenven: Raad van 13/12/2018: plan is gericht op 12 dure vrije sector woningen (opbrengst voor rijksinfra) in plaats van 15 sociale huurwoningen (niet haalbaar voor Woonwijze). Locatie niet beschikbaar voor segment middenhuur en –koop. 19/11/2019  Besloten aanbesteding van 10 vrije sector koopwoningen in het bestaande schoolgebouw Molenven en 2 vrije sector koopwoningen en parkeerplaatsen op de speelplaats van de voormalige basisschool. Streefdatum start bouw juli
 10. Theresiapark: Gedacht aan circa 100 woningen (= gebaseerd op visie in bestemmingsplan Merphatistraat). Aantal lijkt discutabel gezien de ligging in waardevol gebied. Eigendom van Bouwfonds. Ontwikkeling pas voorzien na circa 2028: past niet in huidige 10-jaarlijkse bouwprogramma.
 11. Lokatie kavels aan het Wildpad: liggen hier nog mogelijkheden?
 12. Kentalis Marielleschool: 33 woonzorg-eenheden. Prima initiatief.
 13. De Braacken: Gepland 35 woningen in dure segment. Voorontwerp bestemmingsplan met verkaveling gepresenteerd. Is opgenomen in het coalitieakkoord 2018. Terrein is verkocht aan Janssen de Jong uit Son en Breugel (tel 088 3559421). Ouderen Samen hebben 5/8/2019 een reactie gegeven op dit voorontwerp waarin verzocht wordt in het plan huisvestingsmogelijkheden voor ouderen op te nemen. Nog geen reactie hier op ontvangen.
 14. Veld Ouwerkerk: Pas in beeld na gebruik voor NS spoorplannen.
 15. Martinilaan Nieuw: De nieuwe Vughtse Woon Coörperatie (VWC) Habitat onderzoekt samen met de gemeente Vught de mogelijkheden om hier circa 6 seniorenwoningen te realiseren in het middensegment. Gemeente wil meewerken maar coöperatie moet plan zelf risicodragend ontwikkelen. Verloopt traag.
 16. Spoorontwikkeling: gemeente wil 50 woningen SHP opnemen in programma. Woningtypen onbekend?
 17. Roucouleur: Initiatiefnemer heeft een plan voor 6 dure bungalows. Raad is hier niet mee akkoord. Het is een groot terrein met mogelijkheden voor huisvesting ouderen waaronder een aantal patiobungalows. Habitat overlegt met Mandemakers (eigenaar) over mogelijkheden.

Uit het coalitieakoord 2018: starten planvoorbereiding

 1. Locaties Theresiaveld;
 2. Locatie voor starterswoningen in Cromvoirt;
 3. Onderzoek naar de mogelijkheid van een nieuwe woningbouwlocatie Vijverbosweg-Hoevensestraat. Locatieontwikkeling is eerder door de provincie afgewezen vanwege natuurwaarden. Nog zijn nog geen initiatieven
 4. Ontwikkeling woon- zorgwijk landgoed Voorburg. Reinier van Arkel wil huisvesting voor senioren mogelijk maken. Er ligt een akkoord met de gemeente. Nog onduidelijk wat de mogelijkheden zijn?

PM: Recent heeft de gemeente nieuwe locaties voor ‘Ruimte voor Ruimte’ onderzocht. Er zijn 4 mogelijke locaties in beeld. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in