Home Ouderenhuisvesting Overzicht ontwikkeling woningbouwlocaties in Vught, d.d. 29 januari 2020

Overzicht ontwikkeling woningbouwlocaties in Vught, d.d. 29 januari 2020

481
0

Situatie per 29 januari 2020

Gerealiseerde plannen en/of in aanbouw

 1. Locatie Postweg (SHP Het Buiten): gestart is met de bouw van 25 eengezinswoningen en 7 senioren(patio) woningen, met een prijs van type A (95 m2) € 400.000,- en type B vanaf € 500.000,-. Zijn verkocht. Locatie levert geen bijdrage huisvesting ouderen in het middensegment.
 2. Locatie Irenelaan: 17 herenhuizen gebouwd en verkocht. Mooi plan maar locatie levert geen bijdrage aan ouderenhuisvesting = veel te duur = een gemiste kans voor huisvesting ouderen op een centrale locatie.
 3. De Koepel: Veel dure vrije sector kavels; is geheel uitgegeven en bebouwd. Levert geen bijdrage aan huisvesting ouderen in het middensegment.
 4. Grote Zeeheldenbuurt: betreft herstructurering. Charlotte van Beuningen Woonstichting / Woonwijze (prestatieafspraak 2018/2019/2020) ontwikkelt 152 sociale huurwoningen (waarvan 98 vervanging) met een mix aan woningtypen, waaronder 49 appartementen die geschikt zijn voor senioren. Start bouw eind 2019, oplevering begin 2021. Prima initiatief van Woonwijze. De locatie levert een bijdrage aan betaalbare huisvesting ouderen.
 5. Locatie Schoonveld: 20 woningen: 16 appartementen en 4 eengezinswoningen. Wordt ontwikkeld door De Bunte Vastgoed uit Breda. In aanbouw. Verwachting eind 2020 oplevering. Onduidelijk in welke mate dit voorziet in de behoefte van ouderen?
 6. Molenstraat: Van Beuningen stichting heeft in 2019 hier 20 sociale huurwoningen gerealiseerd. Bijdrage aan huisvesting ouderen was afhankelijk van uitgifte, maar het is niet uitgegeven aan ouderen > veelal starters.
 7. Park Glorieux: 6 dure woningen in voormalige kapel vanaf € 476.000,- (Lelieveld). Is gerealiseerd en verkocht. Locatie is geen bijdrage aan huisvesting ouderen in het midden segment.
 8. Locatie Merpatistraat: (=achter Huize Theresia). Plan is gereed en er zijn 36 appartementen in dure huursegment nabij zorg gerealiseerd. Woningen van circa 90 m2 met een huurprijs van € 1000,- tot € 1250,=. Zijn allemaal verhuurd. Locatie is wel een bijdrage aan huisvesting ouderen maar niet in het in middensegment.
 9. Stadhouderspark fase 2 (Isabellaveld): 119 woningen, waarvan 50 woningen gerealiseerd: 10 sociale huur en 9 middelduur huur (max € 1000 per mnd) 16 betaalbare koop 15 middeldure koop en 3 twee onder een kap. Levert geen bijdrage aan huisvesting voor ouderen.
 10. Stadhouderspark Willem de Zwijger: 16 luxe appartementen, verkocht 2018. Type A,B,C (104 m2) € 355.000,-; Type D,E € 485.000,- en type F € 675.000,- (info Lelieveld). Geen bijdrage aan huisvesting ouderen. Nieuw appartementencomplex ‘De Coligny’ met een aanbod van 21 middeldure huurwoningen van circa 90 m2. Ontwikkelaar BPD. Richt zich op jonge tweeverdieners, 55+ senioren en alleenstaanden in de leeftijdscategorie 30 – 55+. De aanvangshuren zijn tot € 1.000,–. Info verhuur.eindhoven@MVGM.nl
 11. Locatie Ruimte voor Ruimte woningen Vught Zuid: 30 kavels. Initiatief om in dit gebied betaalbare kavels voor patiowoningen te realiseren is mislukt!! Kavels zijn allemaal uitgegeven. Plan is in uitvoering.

Locaties in planvoorbereiding

 1. De Wieken/Lidwina: Ontwikkelvisie Vught Centrum Zuid vastgesteld juli 2017. Gedacht wordt aan 50 huur- koopwoningen en –appartementen, vooral voor ouderen in betaalbare en middeldure segment. Beoogd realisatie was 2018-2020. Er ligt nog steeds geen voorontwerp ontwerp bestemmingsplan. Probleem = kostprijs. Plangebied moet opbrengsten genereren voor de herinrichting Moleneindplein € 600.000,-. College zegt januari 2020 dat maar een deel in het segment betaalbaar valt. In de oude kleuterschool is op 1/9/2019 toch een nieuwe basisschool gestart. Gevolg optie patiobungalows op deze locatie is weg. Veel ouderen wachten op mogelijkheden voor betaalbare huisvesting op deze locatie.
 2. Locatie De Baarzen/de Kwebben/Cello: 26/11/2019 info in het BD: Lidl wil nieuwbouw (wat er met de vrijkomende locatie gebeurt is onduidelijk) en De Lichtstraat wil uitbreiden. In het plan worden de Hertog van Brabantschool en de gymzaal gesloopt. De locatie van het voormalige zorggebouw de Kwebben wil Woonwijze herontwikkelen, gericht op huisvesting voor senioren met 90 appartementen in de verhouding 40/40/20 (betaalbaar/middelduur/duur).
 3. Centrum Oost: Plan met circa 88 appartementen voor verschillende doelgroepen; grootte en afmeting. Plan kan voorzien in mogelijke huisvesting van ouderen. Verwacht was start verkoop maart 2018!! Wordt minimaal eind 2020. Huurprijsniveau zal naar verwachting binnenkort bekend worden. Vraag: worden het betaalbare huurappartementen (kan de ontwikkelaar de huurprijs onder € 1000,-houden?)
 4. Kleine Zeeheldenbuurt: 20 woningen op particulier eigendom. Levert dit een bijdrage aan ouderenhuisvesting?
 5. Wilhelminasingel: Charlotte van Beuningen Woonstichting/Woonwijze (prestatieafspraak 2018) onderzoekt mogelijkheid starterswoningen. Resultaat? Geen huisvesting ouderen.
 6. Stadhouderspark fase 3: lange termijn, na 2025 en wellicht nog later.
 7. Isabelle kazerne: Gemeente wil ruimte bieden voor 109 woningen en later nog meer. Er worden woningbouwplannen ontwikkeld in de bestaande gebouwde complexen. Huurniveau wordt meer dan € 1000,- en eerder vanaf € 1200,-. Woningen zijn geschikt voor ouderen. 1e fase is in ontwikkeling. Gewenst: mogelijkheden voor woningen in de prijsklasse € 700,- tot € 1000,- te realiseren?
 8. Vlierthonk/Rozenoord: 35 huurappartementen in middeldure segment. (Hopelijk gaat dat lukken). Akkoord met Dura Vermeer die de locatie gaat ontwikkelen. Wijziging van het bestemmingsplan moet nog worden opgestart. Plan biedt in beginsel mogelijkheden voor huisvesting aan ouderen!!
 9. Molenven: Raad van 13/12/2018: plan is gericht op 12 dure vrije sector woningen. Opbrengst gaat naar bijdrage voor Rijksinfra in plaats van 15 sociale huurwoningen (was eerder niet haalbaar voor Charlotte van Beuningen Woonstichting/Woonwijze). Locatie is niet beschikbaar voor middensegment huur en koop. 19/11.2019 Besloten aanbesteding van 10 vrije sector koopwoningen in het bestaande schoolgebouw Molenven en 2 vrije sector koopwoningen en parkeerplaatsen op de speelplaats van de voormalige basisschool. Streefdatum start bouw juli 2020. Gemeenten moet plan op basis van wijzingsbevoegdheid nog opstarten. Wens ouderen: enkele woningen in het middensegment opnemen in het plan.
 10. Theresiapark (locatie zusters JMJ aan de Jagersboschlaan): Gedacht wordt aan circa 100 woningen (= gebaseerd op visie in het bestemmingsplan Merphatistraat). Mogelijk aantal lijkt discutabel gezien de ligging in waardevol gebied. Lopen gesprekken met ontwikkelaar BPD (=Bouwfonds). Randvoorwaarde gemeente 40-40-20 verhouding. Ontwikkeling past niet in huidige 10-jaarlijkse bouwprogramma.
 11. Lokatie kavels aan het Wildpad: liggen hier nog mogelijkheden?
 12. Kentalis Marielleschool: 33 woon-zorgeenheden. Prima initiatief. Horen we niets meer van.
 13. De Braacken: Gepland 35 woningen in dure segment. Voorontwerp bestemmingsplan met verkaveling gepresenteerd. Is opgenomen in het coalitieakkoord 2018. Terrein is verkocht aan Janssen de Jong uit Son en Breugel (tel 088 3559421). Ouderen Samen hebben 5/8/2019 een reactie gegeven op dit voorontwerp, waarin verzocht wordt in het plan huisvestingsmogelijkheden voor ouderen op te nemen. Nog geen reactie hier op ontvangen.
 14. Veld Ouwerkerk: Pas in beeld na gebruik voor NS spoorplannen.
 15. Martinilaan Nieuw: De nieuwe Vughtse Woon Coöperatie (VWC) Habitat onderzoekt samen met de gemeente Vught de mogelijkheden om hier circa 6 seniorenwoningen te realiseren in het middensegment. Gemeente wil meewerken maar coöperatie moet plan zelf risicodragend ontwikkelen. Planontwikkeling verloopt traag.
 16. Spoorontwikkeling: gemeente wil 50 woningen SHP opnemen in programma. Woningtypen onbekend?
 17. Roucouleur: Initiatiefnemer heeft een plan voor 6 dure bungalows. Gemeenteraad is hier niet mee akkoord. Het is een groot terrein met mogelijkheden voor huisvesting ouderen, waaronder een aantal patiobungalows. Habitat overlegt met Mandemakers (eigenaar) over mogelijkheden.
 18. Project Van Rijkevorsel: college heeft bod ontwikkelaar geaccepteerd. 4 Grondgebonden eengezinswoningen van € 210.000 en € 220.000.

Uit het coalitieakoord 2018: starten planvoorbereiding

a) Locaties Theresiaveld;
b) Locatie voor starterswoningen in Cromvoirt;
c) Onderzoek naar de mogelijkheid van een nieuwe woningbouwlocatie Vijverbosweg / Hoevensestraat. Locatieontwikkeling is eerder door de provincie afgewezen vanwege natuurwaarden. Nog geen initiatieven.
d) Ontwikkeling woon-/zorgwijk/landgoed Voorburg. Reinier van Arkel wil huisvesting voor senioren mogelijk maken. Er ligt een akkoord met de gemeente. Onduidelijk wat de mogelijkheden zijn?

Nieuw

Hotel Van de Valk

Recent heeft de gemeente nieuwe locaties voor Ruimte voor Ruimte onderzocht. Er zijn 4 mogelijke locaties in beeld gebracht. Nog geen keuze gemaakt. Herontwikkeling Van de Valk. Ambitieus plan gepresenteerd, een totaal programma van hotel, (koop) appartementen, longstay en zorg. Koopappartementen, 40 van € 250.000, 40 appartementen tussen € 250.000 en €400.000 en 20 appartementen vanaf € 400.000 euro. Daarnaast nog 30 kamers met zorgondersteuning. Gemeenteraad vindt het initiatief te grootschalig. Plan biedt wel mogelijkheden voor huisvesting van ouderen en mogelijkheden voor herstel in tijdelijke huisvesting met zorgondersteuning.
Initiatief uit Cromvoirt voor 10 tot 12 betaalbare woningen voor starters en senioren (bron: Klaverblad 8 jan 2020). Initiatief wordt uitgewerkt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in