Home Corona Update gemeentelijke activiteiten in verband met Covid-19

Update gemeentelijke activiteiten in verband met Covid-19

Wat we bij de uitbraak van het coronavirus COVID-19 eind februari 2020 zeker niet konden vermoeden is dat wij nu, oktober 2020, nog steeds kampen met de impact van dit virus. Het maakt nog steeds een stevige inbreuk op ieders leven. Wij leven momenteel in een samenleving, die wordt beïnvloed door landelijke en regionale maatregelen met als doel de gevolgen van het virus zo beperkt mogelijk te houden. Bij het nemen van de maatregelen staat steeds de veiligheid voorop. Daarnaast wordt getracht de maatschappelijke en economische gevolgen binnen de perken te houden. De maatregelen volgen elkaar soms in een rap tempo op. Inmiddels zitten we zelfs in een zogenoemde gedeeltelijke lockdown, omdat de verspreiding van het virus enorm toeneemt. We hebben weer te maken met landelijke strengere coronamaatregelen. Voor onze regio geldt daarnaast de aanvullende afspraak lokaal te doen wat lokaal kan, en regionaal te doen wat regionaal moet. De horeca is weer dicht, het aantal sociale contactmomenten en het aantal reisbewegingen moet worden beperkt, bezoek is gelimiteerd en het credo is thuiswerken. De impact van corona is enorm en het raakt veel van onze werkzaamheden in meer of mindere mate.

Het grootste beslag wordt de laatste maanden gelegd op de volgende ‘takken van sport’:
• De actieve informatie- en vraagbaakfunctie richting inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers; vragen beantwoorden, sparren, knelpunten verkennen.
• Waar nodig of gevraagd onze toetsende rol als het bijvoorbeeld gaat om protocollen en mag iets wel/niet op basis van de (aangepaste) regelgeving.
• Het bezoeken van de winkeliers door de bedrijvencontactfunctionaris en (pro)actieve contacten met de horeca en (sport)verenigingen.
• Toezicht en handhaving; van sparren met ondernemers en verenigingen, het behandelen van vele casuïstiek (kleine en grote vraagstukken) tot handhaven waar noodzakelijk.
• De dienstverlening van Wegwijs+; er wordt onder andere, naast uitvoering gegeven aan TOZO 1, 2 en 3, ook intensieve aandacht aan de TOZO groep besteed om te voorkomen dat zij in grote getale doorstromen naar bijstand, BBZ, schuldhulpverlening etc.
• De organisatie van ‘coronaproof’ gemeenteraad verkiezingen.
Maanden geleden was het nog als gemeente Vught alleen pionieren. Inmiddels is iedereen er van doordrongen dat de organisatie van deze verkiezingen geen sinecure is. Het is voortdurend zoeken naar nieuwe oplossingen voor nieuwe vraagstukken en daarnaast worden we de laatste weken voortdurend geconfronteerd met steeds verder gaande regels van het ministerie om de veiligheid op de stembureaus te waarborgen en de opkomst te bevorderen. Vught wordt beschouwd als ‘proeftuin voor de Tweede Kamerverkiezingen’ en dat brengt ook de nodige (media)aandacht met zich mee. Genoemde werkzaamheden zijn door corona stevig toegenomen en/ of door Corona deels veranderd van aard.
Daarnaast gaat de rest van onze dienstverlening gewoon door. De vitale functies werken vanuit het gemeentekantoor en de anderen werken grotendeels vanuit huis. Wij werken hoofdzakelijk op afspraak. Hierdoor zijn we prima in staat om een veilige omgeving te bieden voor bezoekers aan ons kantoor. Het betekent ook dat geplande activiteiten met inwoners, dan wel andere groepsactiviteiten slechts zeer beperkt doorgang kunnen vinden. Uiteraard wordt getracht hiervoor passende oplossingen te vinden met het oog op de voortgang van de dienstverlening. Een deel van de financiële onzekerheid is weggenomen door de vele maatregelen die het kabinet heeft getroffen om gemeenten te compenseren. We zitten nog middenin de crisis, maar “we zijn in control”.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in