Home Corona Corona vergoeding voor verenigingen

Corona vergoeding voor verenigingen

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in het voorjaar van 2020 verschillende maatregelen ingevoerd. Deze regeling ‘tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties’ is bedoeld voor verhuurders van sportaccommodaties die de huursom in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. Dit kan ook met terugwerkende kracht. Zolang de kwijtschelding maar heeft plaatsgevonden vóórdat u de tegemoetkoming aanvraagt.
U kunt dus t/m 13 oktober de huursom over de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 kwijtschelden. Dien uiterlijk 14 oktober de aanvraag in bij het Rijk. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de door u kwijtgescholden huursom. Voor de regeling is in totaal € 89,5 miljoen beschikbaar. Bij overschrijding van het beschikbare bedrag wordt er naar rato verstrekt. Alle aanvragers ontvangen dan hetzelfde percentage van hun aanvraag.
Aanvragen: Kijk op www.dus-i.nl voor meer informatie over deze regeling. U vindt er ook het online aanvraagformulier (of kijk op co.formulierdus-i. nl/tvs/ om rechtstreeks bij het formulier uit te komen).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in