Home Columns Zoete koek

Zoete koek

Peter Corvers

De rollen van coalitiepartijen en oppositie lijken in Vught in beton gegoten. Gemeentebelangen, VVD en PvdA/Groen Links bewegen zich nauwgezet tussen de lijnen van het krappe politieke speelveld. Ook de rol van de oppositie, D66, SP en CDA is glashelder: de echt kritische vragen richting gemeentebestuur komen van deze partijen.

Het meest duidelijk zie je dat bij D66, nu in de oppositiebankjes, en bij PvdA/Groen Links, sinds anderhalf jaar collegepartij. Met de omkering van die politieke posities hebben de raadsfracties zich moeiteloos gevoegd in hun nieuwe rol. D66 is uiterst kritisch richting college, in tegenstelling tot PvdA/Groen Links dat, in schril contrast met de vorige bestuursperiode, daar nog nauwelijks aan toekomt.

Voorbeelden? De oppositie maakte in de raad gehakt van de Vughtse begroting.  Volgens het CDA is de financiële positie van Vught ‘uiterst precair’, ‘Vught koerst af op preventief toezicht’. D66 vindt dat B&W de koers volgt ‘na ons de zondvloed’. Vught heeft, na de gezondste meerjarenbegroting ooit in 2017, nu de ‘ongezondste begroting’. Voor alle duidelijkheid: D66 zat in 2017 in de coalitie!

Samengevat: van de begroting deugt niet veel.

De keerzijde! De coalitiepartijen zagen alleen maar zwarte cijfers in de begroting al moesten ook zij, hoe kon het ook anders, wijzen op de hoge schuldenpositie van Vught. Maar wel een sluitende begroting, geen sprake van verscherpt toezicht. Kortom, met de begroting is weinig mis!

Natuurlijk is Vught geen uitzondering. Even verderop, in Haaren, wordt vaak hetzelfde spelletje gespeeld. Op dezelfde avond als Vught debatteerde de politiek daar ook over de begroting. Een voorstel van de oppositie om vaart te maken met concrete plannen voor een nieuw dorpshuis in Haaren en de school in Esch, beide uiterst gedateerd, vond geen genade bij de collegepartijen. Ook daar stonden beide kampen onwrikbaar tegenover elkaar.

Niks nieuws onder de zon! In de gemeentepolitiek is het dualisme immers ver te zoeken. Sinds wethouders vanaf 2002 geen deel meer uitmaken van de raad kunnen zij zichzelf niet meer controleren, was het idee. Maar dat valt gemakkelijk te omzeilen, vooral als je de eigen fractie een handje wilt helpen, bleek  al snel in de jaren daarna.

Hoe zat het ook alweer? De raad stelt de hoofdlijnen van beleid vast en controleert het college. Dat college voert de besluiten van de raad uit. Dit uitgangspunt moest de lokale politiek dichter bij de burger brengen, de positie van de raad onafhankelijker maken en de controle op het college versterken, zo was de gedachte in 2002. Vergeet het maar!

De weinig onafhankelijke houding van de raad, ook in Vught, gaat ten koste van de controle op en bijsturing van de raad. Een controlerende houding zou de positie van de gemeenteraad meer recht doen. De kiezers in Vught hebben daar recht op. Zij hebben er geen belang bij dat de coalitiepartijen praktisch alle voorstellen vanuit het college voor zoete koek slikken.  

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in