Home Bestuur & politiek Zorgen geuit door D66 zijn terecht

Zorgen geuit door D66 zijn terecht

Naar aanleiding van het feit dat het college had vastgesteld dat er bij de uitvoering van de vergunning voor het aanleggen van het klimbos mogelijk sprake was van het beschadigen van bomen is door het college nader onderzoek gedaan. Door de fractie van D66 zijn daarna op 14 juli 2020 vragen gesteld over eventuele beschadigingen aan bomen bij de aanleg van het klimbos bij de IJzeren Man. Het college heeft de Raad toen aangegeven dat zij op de hoogte gehouden zouden worden over het dossier Klimbos. Een van de aan de omgevingsvergunning verbonden voorwaarden was dat er geen beschadiging van de bomen mocht plaatsvinden. Naar aanleiding van ontvangen klachten heeft de gemeente een onafhankelijk deskundigenonderzoek laten uitvoeren door Vermeulen Boomadvies. Het onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden. De conclusie van het rapport is dat er toch enige vorm van schade aan de bomen is ontstaan: Voor de realisatie zijn enkele takken uit de kronen van de bomen verwijderd. Er zijn tenminste 200 gaten in de bomen geboord en er zijn veel oppervlakkige wortels beschadigd van de bomen binnen de invloedssfeer van het klimbos, hetgeen te wijten is aan het gebruik van hoogwerkers. Door het gebruik van zwaar materieel en opslag van bouwmaterialen is de bodem op verschillende locaties verhoogd verdicht. De afgezaagde takken en de geboorde gaten hebben nauwelijks tot geen negatieve invloed op het welzijn van de bomen. De beschadigingen aan de wortels en de bodem hebben wel een negatieve invloed op de bomen, hetgeen kan leiden tot conditievermindering en kunnen vervolgens parasitaire houtrotschimmels de bomen via beschadigde wortels aantasten. Eventuele schade in de toekomst kan worden voorkomen door tijdig controle uit te voeren op de bomen en dan goed onderhoud daaraan te geven. Het college heeft inmiddels de IJzeren Man BV schriftelijk verzocht de ontstane schade te herstellen en zorg te dragen voor een zodanig beheer van de in het klimbos gelegen bomen, dat duurzame schade ten gevolge van het gebruik van de vergunning wordt voorkomen. Bij niet naleving zal handhavend opgetreden worden.

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in