Home Bestuur & politiek Zienswijze VRBN deelname in Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio

Zienswijze VRBN deelname in Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio

In de Commissievergadering van 29 oktober werd advies gevraagd aan de gezamenlijke commissie inzake de zienswijze Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) over de deelname in ‘Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’. Het ging met name over de wijze van overleg met de vakbonden in de zogenaamde ‘Brandweerkamer’. In die kamer spreken de vakcentrales met de werkgever(s) over de arbeidsvoorwaarden. Vanuit de PvdA/GL voerde Ton van de Vossen – die als oud brandweercommandant deskundig is op dat gebied – het woord in de commissie. Zijn betoog ging onder andere over de grote groep vrijwilligers bij de brandweer, zijnde 80% van het bestand. Van dit percentage is ongeveer 30% ondernemer en die weten zich niet vertegenwoordigd door de traditionele vakbonden. Hij pleitte voor het arrangeren van een gesprek met een vertegenwoordiging van die vrijwilligers om de specifieke belangen van vrijwilligers te borgen. Het probleem is – zo betoogde hij – dat er in de Brandweerkamer geen vertegenwoordiging van de vrijwilligers is. Het verzoek vanuit de fractie van PvdA/GL was dan ook om de werkgevers op te roepen om contact te leggen met die vrijwilligers. Immers er is een Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers die weliswaar niet in de Brandweerkamer een plek heeft maar wel bereid is dat gesprek aan te gaan, aldus Van de Vossen. Hij was dan ook van mening dat zo’n gesprek kan bijdragen tot een blijvende brandweerzorg door vrijwilligers. PvdA/GL gaat volgende week tijdens de raadsvergadering een amendement indienen om de zienswijze zo aan te passen dat de regio wordt opgeroepen deze weg te kiezen. Hans Schuurmans van Gemeentebelangen ondersteunde het betoog van Ton van de Vossen en gaf daarnaast aan dat de taak van een vrijwilliger bij de brandweer gelijk is aan die van een beroeps en dat notabene de huidige ondernemingsraad voor 1/4 bestaat uit vrijwillige brandweerlieden. De overige partijen wachten de inhoud van het amendement af alvorens steun toe te zeggen, zo ook het college.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in