Home Bestuur & politiek Windturbines of Zonnevelden in Vught

Windturbines of Zonnevelden in Vught

Toine van de Ven

De energie(ke) wethouder Toine van de Ven gaf tijdens een raadsinformatie-avond op 9 januari nadere informatie over de Regionale Strategie Energie, afgekort de RES. Omdat het Rijksplan van een klimaatakkoord uitgaat in 2030, dienen gemeenten stappen te ondernemen voor deze datum zelf en reeds over te gaan op duurzame energie en met een eigen plan te komen, een energie bestemmingsplan. Vught gaat in regionaal verband het besparen van energie aanpakken en daarom wordt er in regionaal verband komend voorjaar de opgave voor 2030 vastgesteld. Onderzocht dient te worden waar we energie vandaan kunnen halen, wat onze warmtebronnen zijn en waar we de energie kunnen opslaan. En dan wordt er uiteraard gekeken of het allemaal financieel haalbaar is. Voor Vught betekent het onder andere dat de huizen (beter) geïsoleerd moeten gaan worden, gemeentelijke panden laten verduurzamen door middel van zonnepanelen. Tevens kan Vught voor de besparing van de energie overgaan tot het aanleggen van zonnepaneelvelden of het plaatsen van windturbines. Niet alle beschikbare ruimte kan besteed worden voor zonnepaneelvelden en/of windturbines. Dat is afhankelijk van diverse factoren, onder andere geluidsnormen en natuurnormen. Is bijvoorbeeld landbouwgrond geschikt en beschikbaar hiervoor. Daarom wordt er in de RES ook met ketenpartners gesproken onder meer met ZLTO, de VNO/NCW en Netwerkbeheerders. De RES heeft als leidende principes onder andere gesteld dat het streven is naar een realisatie van de lokale opgave op de beste locaties in de regio en niet per definitie op eigen gemeentelijk grondgebied. Daarnaast wordt er gestreefd naar zo laag mogelijke kosten maar niet ten koste van een slechte leefomgeving voor mens en dier. Binnenkort wordt er met de Vughtse burgerij gepraat. Dan komt bijvoorbeeld aan de orde welke wijk in Vught het eerst van het aardgas afgaat.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in