Home Bestuur & politiek Vught kiest voor een situationeel grondbeleid 1

Vught kiest voor een situationeel grondbeleid 1

Tijdens de gezamenlijke commissievergadering van 5 maart stond op de agenda Actualisatie grondbeleid 2020-2024. Aanleiding daartoe is dat de huidige grondnota van 2004 sterk verouderd is. De voornaamste redenen voor een actuele nota zijn de wijze waarop gebiedsontwikkelingen plaatsvinden en de rollen die verschillende partijen daarbij hebben, veranderd zijn. De huidige nota sluit daar niet (volledig) meer op aan.

Sinds 2004 zijn er veel wijzigingen geweest op het gebied van wet- en regelgeving, de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Crisis- en herstelwet (Chw), het staatssteunrecht en regelgeving van de commissie Besluit begroting verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
Daarnaast schrijft de Vughtse financiële verordening voor dat de nota periodiek geactualiseerd moet worden. Vanuit de interne controle, maar ook door de accountant, is hier aandacht voor gevraagd. Daarnaast zijn er twee actuele, autonome ontwikkelingen van invloed op een nieuwe grondnota: Helvoirt wordt per 1-1-2021 deel van Vught als gevolg van de herindeling Haaren en daarnaast treedt op 1-1-2021 de Omgevingswet waarschijnlijk in werking.

Er wordt onderscheid gemaakt in een Actief, Faciliterend en Situationeel grondbeleid. Er zijn nagenoeg geen gevolgen voor het Vughts grondbeleid bij de herindeling met Haaren. Het beleid van Haaren is op hoofdlijnen gelijk aan het beoogde grondbeleid van de gemeente Vught. In de praktijk voert Vught ook al een situationeel grondbeleid, voor zover dit kan binnen de kaders van de grondnota 2004.

Wat is situationeel grondbeleid?
Het voeren van een grondbeleid is geen doel op zich. Je kunt er initiatieven van derden en eigen (ruimtelijke) doelstellingen mee realiseren. Welke doelen dat zijn, stel je vast in beleidskaders als een structuurvisie, coalitieakkoord of woonvisie. Een grondbeleid dat meer maatwerk toestaat, biedt een fijner instrumentarium om te sturen op deze doelen.
Met situationeel grondbeleid kun je maatwerk creëren. Ook als het gaat om de afwegingen tussen bijvoorbeeld het realiseren van je eigen beleidsdoelstellingen en financiële gevolgen. En daarmee kun je met situationeel grondbeleid een bewuste keuze maken per project, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van dat project.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in