Home Bestuur & politiek Transitievisie Warmte

Transitievisie Warmte

Iedere gemeente dient voor 1 januari 2022 een Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld te hebben. De TVW vloeit voort uit de afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. In de TVW legt de gemeente een realistisch tijdspad vast waarop wijken van het aardgas gaan. Verder staan in de visie ook de oplossingsrichtingen voor de wijken waarvan de transitie vóór 2030 gepland is. De TVW wordt periodiek geactualiseerd, waardoor steeds nieuwe wijken worden aangewezen. In het plan van aanpak is opgenomen dat de raad in het derde kwartaal 2020 geïnformeerd zou worden, waarbij tevens feedback van de raad opgehaald zou worden. Vanwege het tijdstraject gemoeid met de aanbesteding, de nadere herindeling en coronaperikelen is dit niet haalbaar gebleken. Hierdoor wordt het proces gewijzigd, welke trouwens als doel heeft om samen met stakeholders, inwoners en de ambtelijke organisatie toe te werken naar een gedragen visie. Het traject zal lopen van oktober 2020 tot en met september 2021, waarna de TVW ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad. Betrokkenheid van het bestuur is een belangrijk onderdeel van het proces. De in november beoogde raadpresentatie zal uitgesteld worden tot het moment dat de samenstelling van de nieuwe raad bekend is. Afhankelijk van het moment zal de inhoud van de presentatie, de ruimte voor inbreng en de vorm (fysiek of digitaal) afgestemd worden op de situatie en voortgang van het proces op dat moment. In maart/april 2021 zal de raad wederom geïnformeerd worden over het voorstel voor de fasering en prioritering van wijken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in