Home Bestuur & politiek Tevredenheid bij WSD over samenwerking

Tevredenheid bij WSD over samenwerking

Enige informatie vooraf is van belang bij het lezen van dit onderwerp wat in de commissievergadering van 30 januari is besproken. De Wet Werk en Bijstand verstrekte inkomen aan mensen, die geen werk hadden. Deze wet is vervangen door de Participatiewet die vanaf 1 januari 2015 in werking is getreden. Het doel van de participatiewet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente is verantwoordelijk geworden voor mensen met arbeidsvermogen, die ondersteuning nodig hebben. Mensen die een Wajonguitkering hadden,de zogenaamde vroeg gehandicapten,vallen nu onder de verantwoordelijkheid van de gemeente terwijl die voor de inwerking treding van de participatiewet bij de sociale werkvoorziening te werk waren gesteld. Sinds de invoering van de participatiewet heeft de gemeente daardoor nieuwe doelgroepen gekregen die zich bij Wegwijs+ aanmelden. 10 gemeenten in de regio waaronder Vught hebben zich daarom georiënteerd over een samenwerkingsverband met de WSD een belangrijke partner binnen het Sociaal Domein. De afgelopen 2 jaar hebben deze gemeenten in een pilot geëxperimenteerd met diverse werkwijzen. Vught koos voor het zgn. cafetariamodel(een gemeente koopt in wat zij nodig heeft). De gekozen werkwijze is aanleiding geweest voor het advies “Gezamenlijk doorontwikkelen” De 10 gemeenten zijn het er over eens dat de WSD een belangrijke partner voor hen is op het gebied van samenwerking binnen het Sociaal Domein. Er wordt door de 10 gemeenten gezamenlijk doorontwikkeld waarbij ruimte is voor lokale uitwerking. Binnen de basisdienstverlening wordt aan 2100 inwoners in de regio een (leer)werkplek aangeboden. In de doorontwikkeling wordt gestreefd naar een lokale infrastructuur en wordt tegelijkertijd de centrale infrastructuur in Boxtel afgebouwd, zodat de WSD dichter bij de lokale gemeente en partners komen te staan. De lokale infrastructuur moet oplossingen bieden voor de brede doelgroep binnen het Sociaal Domein. De WSD heeft zich in de loop van de experimenten doorontwikkeld tot een plek waar in en externe projectleiders en beleidsmedewerkers gezamenlijk innoverende vormen van samenwerking hebben ontwikkeld. Tevens wordt er vanuit de WSD de lobby naar landelijke instanties, zoals het Ministerie vorm en inhoud gegeven. Deze manier van werken wordt door de 10 gemeenten gewaardeerd en het advies is dan ook om deze werkwijze door te zetten tot een breed expertisecentrum voor trajectconsulenten van de WSD en klantmanagers en beleidsmedewerkers van de gemeenten. In de Vughtse pilot is gekeken om de lokale en regionale praktijk meer te verweven. In de praktijk houdt dit in dat er gekeken wordt naar een hernieuwde kringloopsamenwerking waarin lokale partners (Vincentius) samenwerken met de WSD. Zo kan de gemeente meer (leer)werktrajecten , arbeidsmatige dagbesteding, mogelijkheden tot scholing en vrijwilligerswerk aanbieden. Daarnaast kan de Vughtse ondernemersvereniging ook een zinvolle rol spelen bij het laten meedoen van de Vughtse inwoners.

In de commissievergadering van 30 januari is de zienswijze van de toekomstige koers van de samenwerking met de WSD besproken. Als inspreker had zich gemeld de directeur van de WSD Dhr Simons. Hij kon zich vinden in de werkwijze zoals die in het voorstel is opgenomen. Hij complimenteerde de deelnemende gemeenten omdat het in de samenwerking in de regio twee keer beter gaat als in het land. Er is sprake van maatwerk voor de cliënt, de baanzekerheid liet nog wel wat te wensen over maar in zijn algemeen stelde de directeur dat hij vertrouwen in de toekomst had. Vanuit de politiek klonken positieve berichten over de zienswijze en werden er complimenten gemaakt in de richting van de WSD en de Stichting Vincentius. Er werden nog enkele vragen gesteld over welk deel van het Participatiebudget naar de WSD ging. Daarnaast werd er door Yvonne Vos van het CDA opgemerkt dat de verantwoordelijk wethouder in ‘s-Bosch zich sterk maakt voor een landelijke CAO voor de werknemers die via de participatiewet te werk zijn gesteld. Ook werden er door de Dhr Versteeg van GB complimenten uitgedeeld in de richting van de Kringloopwinkel die goed werk verrichten en werknemers vanuit de participatiewet te werk worden gesteld. Dhr. Vrensen van D66 complimenteerde de WSD. Hij had tijdens een bezoek aan de WSD Boxtel gemotiveerde werknemers gezien.De WSD geeft de mensen een gevoel van eigenwaarde, zo stelde hij. Dhr Middelhof van de PvdA/GL vond dat de regio het goed deed en gaf kennis van een werkbezoek wat hij o.a. met de voorzitter van de commissie Dhr Doorenbos had gemaakt op 17 januari jl. Zij hadden kennis gemaakt met de praktijk en hadden temidden van WSD werknemers in het Lunettenwoonoord schoffelwerkzaamheden verricht. Hij stond verbaasd van de energie door Doorenbos tentoongespreid tijdens de werkzaamheden en stelde voor om daar een Doornbosplantsoen te benoemen.Tenslotte werden de gestelde vragen door de verantwoordelijk wethouder Mevr. Heijboer beantwoord. Het participatiebudget gaat naar de WSD en de Wajong en waar nodig wordt dit aangevuld. Het streven is om de 2100 werknemers in de regio te handhaven. Er wordt op korte termijn gesproken met de Stichting Vincentius om te kijken wat er goed gaat en wat er beter kan. Volgende week wordt het als hamerstuk in de Raad afgetikt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in