Home Bestuur & politiek Subsidie Stichting Hartveilig Vught in gevaar

Subsidie Stichting Hartveilig Vught in gevaar

De fractie van Gemeentebelangen heeft schriftelijke vragen gesteld over de subsidievoorwaarden voor de Stichting Hartveilig Vught. Op 10 september jongstleden heeft het college Stichting Hartveilig Vught voor de periode 2020 tot en met 2022 een incidentele subsidie toegekend. Aan de subsidie is onder andere de voorwaarde verbonden, dat de stichting binnen 2 jaar dient te zijn gefuseerd met de hartstichting in Helvoirt, die dezelfde activiteiten uitvoert. Stichting Hartveilig Vught had medio 2020 reeds gesprekken gevoerd met de hartstichting in Helvoirt over een eventuele fusie. Hartstichting Helvoirt heeft aangegeven na de samenvoeging met Vught een zelfstandige entiteit te willen blijven, hetgeen Stichting Hartveilig Vught in een lastige parket brengt omdat zij buiten hun macht niet kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarde.
De fractie van GB is van mening dat het ‘Hartveilig maken van Vught’ hierdoor niet in het geding mag komen en heeft het college gevraagd wat de (ultieme) consequenties zijn voor de subsidie aan de stichting als er geen fusie met hartstichting Helvoirt plaatsvindt. Daarnaast wil de fractie weten of dan eventueel het (volledige) subsidiebedrag dan teruggevorderd wordt. Ook wil zij van het college weten of zij met GB de mening deelt dat het hartveilig maken van Vught niet in het geding mag komen als buiten de macht van Stichting Hartveilig Vught niet kan worden voldaan aan de gestelde subsidievoorwaarden. Tenslotte wil zij van het college weten of die bereid zijn om de subsidievoorwaarden te laten vervallen dan wel aan te passen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in