Home Bestuur & politiek Situatie Elzenburg is zorgelijk

Situatie Elzenburg is zorgelijk

In 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met een exploitatiebijdrage aan ‘Stichting Bestuursorgaan Elzenburg’ van 115.000 euro, waarbij als voorwaarde werd gesteld dat Elzenburg vanaf 1 januari 2019 de verantwoordelijkheid kreeg voor beheer en exploitatie van het jongerencentrum en de sportzaal. De looptijd van de financiële bijdrage is opgenomen in de meerjarenbegroting van 2019 en 2020 en dit jaar moet de raad zich buigen over een verlenging van nog eens 2 jaar. De huuropbrengsten van het jongerencentrum, de sportzaal en de horeca zijn lager dan verwacht en geraamd. De bezettingsgraad van het jongerencentrum bedroeg 60% in 2019 en van de sportzaal 70%. Het jongerencentrum profiteert nauwelijks van de sportzaal vanwege het ontbreken van horeca/een foyer in de sportzaal. De kosten van het personeel, onderhoud, huur en beveiliging zijn lager dan begroot. Elzenburg heeft 3 betaalde krachten in dienst, de locatiemanager, beheerder sportzaal en een schoonmaker. Daarnaast werken er 18 vrijwilligers en heeft men 6 stagiaires omdat Elzenburg een erkend leerbedrijf is.

Bij de gebruikers en huurders van Elzenburg is niet alles pais en vree. Men mist professionaliteit en het contact verloopt soms moeizaam. Daarnaast is het aanleveren van de vereiste managementinformatie nog niet op orde. Ook is bij mensen nog onvoldoende bekend wat er in Elzenburg voor activiteiten zijn. Er is in 2019 ‘plan D’n Elze’ opgesteld, hetgeen een breder aanbod moet geven van jongerenactiviteiten. Het plan moet bijdragen aan de profilering als jeugd- en jongerencentrum. Hiervoor is een stimuleringssubsidie verleend.

Positief is dat Elzenburg 2019 in financieel opzicht goed afsluit. Echter de basis is wankel, zowel financieel, bestuurlijk en organisatorisch. Men heeft moeite met het aantrekken van nieuwe huurders en er zijn kritische geluiden over de kwaliteit van beheer en bestuur. Tenslotte heeft Elzenburg de gemeente gevraagd het beheer en de exploitatie van de sportzaal over te nemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in