Home Bestuur & politiek Pvda/Groen Links : “spoeddebat Jagersboschlaan tijdens vakantiereces onnodig”

Pvda/Groen Links : “spoeddebat Jagersboschlaan tijdens vakantiereces onnodig”

PvdA-GroenLinks ziet geen aanleiding voor nieuw spoeddebat Jagersboschlaan
De SP-fractie wil de gemeenteraad terugroepen van zomerreces voor alweer een spoeddebat over de Jagersboschlaan. PvdA-GroenLinks ziet hier geen reden toe. Een maand geleden is er ook al een spoeddebat geweest. Het college heeft de raad daarna geïnformeerd over wat ze zou doen en doet dit nu ook. Dat is geen aanleiding om nu de raad weer met spoed bijeen te roepen.

Spoeddebat
Volgens de SP respecteert het college de uitspraak van de rechter niet. Dat zou aanleiding zijn om nu de gemeenteraad met spoed terug te laten komen van zomerreces. PvdA-GroenLinks vindt het democratisch zwaar wegen dat elke fractie altijd het college ter verantwoording moet kunnen roepen. Maar het terugroepen van de raad voor een onderwerp waar recent ook al een spoeddebat over is gevoerd, moet een zeer goede aanleiding hebben. Overigens heeft onze fractie dit verzoek vernomen via social media en ligt er (op 25 juli) nog steeds geen verzoek van de SP bij de fracties.

College heeft toegezegde onderzoek uitgevoerd
Na de uitspraak van de voorzieningenrechter en het vorige spoeddebat, heeft het college op 22 juni de gemeenteraad geïnformeerd over het vervolg. In deze brief is duidelijk te lezen dat het college de uitspraak van de rechtbank respecteert en dat er voorlopig nog niet wordt verhard. Wel zou er worden gestart met de noodzakelijke rioleringswerkzaamheden. Maar ook staat erin dat het college extra onderzoek zou laten uitvoeren naar de openstelling van de Jagersboschlaan en dit bij de rechtbank zou gaan indienen. De voorzieningenrechter had immers aangegeven dat een onderzoek naar het behoud van de natuurwaarden bij openstelling naar zijn mening nog ontbrak. Dat het college dit onderzoek nu heeft laten uitvoeren en heeft ingediend bij de rechtbank is precies datgene wat eerder al aan de raad is geschreven. Het is aan de rechtbank om te bepalen of daarmee de schorsing ongedaan gemaakt wordt, of dat dit moet wachten op de zitting op 25 augustus. PvdA-GroenLinks gaat ervan uit dat het college ook hierin de rechtbank zal respecteren.

Jagersboschlaan blijft lastig dossier 
De kwestie Jagersboschlaan is voor PvdA-GroenLinks geen eenvoudig dossier. Als groene fractie heeft het verharden van deze laan niet onze voorkeur. Maar we zijn er wel van overtuigd dat dit nodig is voor de periode van de ombouw van de N65 straks. We snappen ook dat het college deze voorbereidingen tijdig afgerond wil hebben, voor de start van de ombouw van de N65 medio 2021. Daarom steunen we het college in dit voornemen. Daarbij weegt zwaar dat onze wethouder zich heeft ingezet om alle waardevolle en monumentale bomen in de laan – en daarmee het groene karakter – te behouden.

Geen steun voor spoeddebatten reces
Dat een fractie het oneens is met een handelswijze van het college, is onvoldoende reden voor een spoeddebat. Dat heeft de SP al meermaals kenbaar gemaakt en daar is al vaker een debat over gevoerd. Meest recent nog het spoeddebat in juni. Het college doet volgens ons precies datgene wat ze eerder aan de raad heeft gemeld. Tenzij de SP kan aantonen dat het college de uitspraak van de rechtbank niet respecteert, ziet PvdA-GroenLinks geen reden voor een nieuw spoeddebat tijdens het reces. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in