Home Bestuur & politiek Plan verbeterde N65 lijkt best haalbare oplossing, deel 2

Plan verbeterde N65 lijkt best haalbare oplossing, deel 2

Het voorgelegde bestemmingsplan N65 met ongelijkvloerse kruisingen, waardoor minder overlast ontstaat door minder optrek-en stopbewegingen en de verbinding van Vught Noord naar Vught zuid werd bij aanvang van hun spreektijd door sommige fracties aangegrepen om hun grieven nog eens te geven over de wijze waarop de gemeente zou hebben gecommuniceerd met de nodige insprekers die tijdens de inspraakavond hun reactie hadden gegeven, soms met veel emotie.
Alle partijen waren het erover eens dat de bomen die gerooid zullen worden volledig gecompenseerd moeten worden.
D66 vroeg om een totaalplan en vond een belangrijk punt bij de nieuwe N65 de knelpunten die gaan ontstaan bij het onderliggend wegennet in Vught en vroegen daar op korte termijn met een oplossing voor te komen. Met name de verkeersstroom over de Helvoirtseweg/ Heikantstraat en Olmenlaan baart hun zorgen. Deze zorg werden commissiebreed gedeeld.
GB was blij dat na 15 jaren van onderhandelingen en inspraak een plan op tafel lag wat het meest haalbare was. Ook zij deelde de zorgen van bewoners over de verkeersdruk op sommige wegen en komen met een aantal moties in de raadsvergadering van 14 mei aanstaande.
De VVD was blij met het voorgestelde plan en vindt het voor Vught een goede oplossing die de doorstroming en leefbaarheid voor Vught verbeteren. Ook zij waren van mening dat dit niet de meest ideale oplossing geeft en dat de knelpunten die ontstaan zo klein mogelijk gehouden moeten worden.
De fractie van het CDA sprak hun ongenoegen uit over de wijze waarop met insprekers was omgegaan en haalde het gesprek aan wat de gemeente heeft gehad met De heer Simons over een viaduct wat bij hem is gesitueerd in de nieuwe N65. De fractie had de indruk gekregen dat de gemeente een niet vertrouwde gesprekspartner was geweest, gelet op een WOB-verzoek, een bewoner die geen reactie had gekregen op zijn schrijven en de vele fouten die in het bestemmingsplan zaten. Zij spraken over minachting richting insprekers. Daarnaast zagen zij graag dat de gesignaleerde knelpunten in het plan snel opgepakt worden om daar een oplossing voor te vinden.
Ook de PvdA/GL was blij met de insprekers die de moeite hadden genomen hun visie te geven in de inspraakavond. Ook zij pleitte voor een eventuele verbetering in de communicatie in de toekomst als mensen het gevoel hebben gehad dat zij zich onvoldoende gehoord hebben gevoeld. Zij zijn blij dat het proces kan worden afgesloten en zien ook wel een aantal verbeterpunten in het plan, met name ook de verkeersdruk die op bepaalde wegen zou toenemen. Zij zouden graag zien wat voor oplossing gevonden wordt over de ondernemers die langs de N65 gevestigd zijn. Daarnaast vinden zij dat de bomen gecompenseerd moeten worden, maar het liefst niet via een storting in het groenfonds. PvdA/GL pleitte ook voor een onderzoek naar de openstelling van de Olmenlaan, gezien de ontstane verkeersdruk die gaat toenemen.
In zijn betoog gaf wethouder Van Woesik aan dat hij niet de indruk had dat er niet gecommuniceerd zou zijn met bewoners. Hij snapte dat er individuele zorgen zijn maar het streven is geweest om conform het algemeen belang en in de geest van het coalitie-accoord met dit plan te komen.
Daarna werden er nog zorgen geuit bij sommige fracties over stikstofuitstoot die gaat ontstaan bij de ombouw en werd het verzoek nog aangekaart om het ecoviaduct open te stellen voor wandelaars en fietsers.
De SP kreeg het gevoel dat het allemaal te mooi voorgeschoteld werd en maakte zich nog zorgen om de financiën bij dit project en vroeg zich af hoe het plan zich verder gaat ontwikkelen en of daar dan nog wel voldoende geld voor zou zijn. Zij zijn voornemens een motie in te dienen voor een rekenkameronderzoek omdat zij besmet zijn met het achterdochtvirus en het allemaal niet meer geloven.
Het CDA tenslotte uitte de angst dat het onveiliger gaat worden in Vught.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in