Home Bestuur & politiek Plan verbeterde N65 lijkt best haalbare oplossing, deel 1

Plan verbeterde N65 lijkt best haalbare oplossing, deel 1

Tijdens de digitale vergadering van de Commissie Ruimte op vrijdag 8 mei stond naast de gewijzigde vaststelling bestemmingsplan N65 ook het agendapunt Burgerinitiatief Vughtparticipeert op de agenda. Zoals gebruikelijk wordt tijdens een commissievergadering de gelegenheid gegeven aan insprekers hun standpunt toe te lichten omtrent het ingediende. Ook was deze gelegenheid gegeven aan het Burgerinitiatief. Doch deze hadden in een mail op 8 mei laten weten dat de commissie zonder hun aanwezigheid het agendapunt konden bespreken met de motivatie dat de nodige informatie daartoe beschikbaar was op hun website, de tekst van het burgerinitiatief en de uitzendingen van Avulo. Het Burgerinitiatief had een alternatief plan voor de ondertunneling van de N65 ingediend.
Commissielid M. Versteeg van Gemeentebelangen verzocht het agendapunt naar de raadsvergadering te verplaatsen omdat er geen toelichting gegeven kon worden door insprekers. Het verzoek kreeg geen unanieme steun en werd alsnog besproken.
Net zoals de fractie van GB vond ook die van PvdA/GL het niet van respect getuigen om inhoudelijk hierover te spreken en onthield zich van een verdere inhoudelijke discussie.
Dit ontlokte weer de opmerking bij de SP dat het onfatsoenlijk was om dit punt niet te bespreken in de commissie terwijl de initiatiefnemers dit zelf hadden voorgesteld.
De heer Jans van het CDA vond het burgerinitiatief een ultieme vorm van burgerparticipatie en vond dat de commissie dit initiatief moest omarmen. De nieuwe tunneltechnieken die door Burgerinitiatief waren toegelicht waren ook door Rijkswaterstaat uitgekozen als een van de betere technieken en daarom verzocht hij pas op de plaats te maken met de voortgang en deze nieuwe techniek te onderzoeken.
De fracties van GB, VVD en PvdA/GL gaven tenslotte aan dat zij hun mening tijdens de raadsvergadering zullen toelichten nadat de initiatiefnemers hun toelichting hebben gegeven op hun voorstel.
Het college had al eerder aangegeven dat een volledige ondertunneling duurder zou uitvallen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in