Home Bestuur & politiek Oppositie wantrouwt Rijkswaterstaat

Oppositie wantrouwt Rijkswaterstaat

Tijdens de commissievergadering van 30 januari stond als agendapunt ‘wijziging komgrens A65-N65’ op de agenda. Tijdens dit punt stond de oppositie recht tegenover de coalitie voor wat betreft het vertrouwen in Rijkswaterstaat. Waar gaat het om? Bij de besprekingen over de ombouw van de N65 is het wegvallen van de gelijkvloerse aansluitingen op de N65 bij het Rijk neergelegd om dit mee te nemen in de plannen. Daarmee wordt de N65 een autoweg wat betekent dat er één snelheidsregime (80km/h) komt zonder gelijkvloerse aansluitingen. Een aanpassing van de komgrens is noodzakelijk om het snelheidsregime van 80km/h mogelijk te maken. In het bestemmingsplan wat nu in procedure is gebracht, is uitgegaan van een snelheidsregime van 80km/uur op de N65. Het besluit over de wijziging van de komgrens moet nog plaatsvinden en is ten behoeve van de voorrang van het proces rondom het bestemmingsplan vereist. Binnen het proces van totstandkoming van de reconstructie N65 is door de betrokken partijen geconcludeerd dat het noodzakelijk is om de gehele N65 een eenduidige uitstraling en wegbeeld te laten hebben die hoort bij een regionale autoweg. Het gedeelte A65 is momenteel vanaf de A2 100km/h en het gedeelte dat nu binnen de bebouwde kom is gelegen, is 70km/h. Alle overige delen van de N65 kennen een snelheidsregime van 80km/h. Omdat een snelheid van 80km/h binnen de bebouwde kom wettelijk niet is toegestaan, dient de komgrens te worden gewijzigd. Hiermee komt de gehele N65 buiten de bebouwde kom te liggen. De komgrensaanduiding komt in de nieuwe situatie bij de op- en afritten te liggen. Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de N65 en die zijn het bevoegd gezag voor het nemen van een verkeersbesluit. Na de aanpassing van de komgrens zal Rijkswaterstaat hieraan uitvoering geven en heeft daarover afstemming plaatsgevonden met de gemeente Vught. Tijdens de commissievergadering trachtte de coalitie de oppositie duidelijk te maken dat het bestemmingsplan aangenomen moest zijn voordat de gehele 80 km/u grens wordt uitgevoerd. De SP was niet overtuigd en wilde weten waar het vertrouwen van de coalitie vandaan kwam. De SP was bang dat de gemeente de regie uit handen zou geven. D66 was bang dat er bij een wijziging van de grenzen van de bebouwde kom de snelheid ook naar 90 of 100 km per uur gewijzigd zouden kunnen worden waardoor er voor Vught weer meer milieuschade zou ontstaan. De verantwoordelijk wethouder Van Woesik probeerde het wantrouwen weg te nemen. Hij deelde mede dat de snelheid na de ombouw van de N65 aangepast wordt en de regie van deze materie in handen is van de stuurgroep. De oppositie was niet overtuigd en wil dit als bespreekstuk op de raadsvergadering opvoeren.


LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in