Home Bestuur & politiek Kritiek openstelling Jagersboschlaan

Kritiek openstelling Jagersboschlaan

Op 10 oktober jongstleden heeft het college tijdens de raadsvergadering veel kritiek gekregen over de openstelling van de Jagersboschlaan en zijn er vragen gesteld over de motivatie voor de openstelling en of alles zorgvuldig was afgewogen om deze laan gemotiveerd open te stellen. In 2013 is de Structuurvisie Vught vastgesteld en is een van de opties in die visie meegenomen het openstellen en verharden van de Jagersboschlaan.

In 2018 is vastgesteld, na het nemen van diverse stappen, dat de openstelling van de Jagersboschlaan zowel verkeerskundig als ruimtelijk mogelijk was. Eind 2018 zijn de omwonende geïnformeerd en de ingediende bezwaren waren geen aanleiding voor het college om af te zien van het voornemen. Er zijn 3 belangrijke argumenten de Jagersboschlaan open te stellen. Dit betreft de bereikbaarheid van Regina Coeli, het Maurickcollege en de Martinihal, spreiding van het verkeer van en naar de N65 na het wegvallen van de aansluiting Martinilaan, het bieden van een extra route voor de hulpdiensten.

Tijdens de raad van 10 oktober zijn diverse alternatieven op tafel gelegd die reeds in een raadsinformatiebrief van 12 februari 2019 zijn afgewogen. Ook is beargumenteerd wat de afweging was om geen parallelweg te creëren langs de N65. Dit heeft onder andere te maken met een snelfietsroute langs de N65. Dit geeft voor fietsers een veiligere route. Er zijn ook onderzoeken verricht op het gebied van natuur, milieu en archeologie. Ook hier zijn geen bezwaren naar voren gekomen af te zien van de openstelling. De Jagersboschlaan wordt een fietsersstraat waarmee de bomenstructuur behouden blijft. Het college gaat zoveel mogelijk veiligheidseisen inbouwen om te voorkomen dat er grote problemen zouden gaan ontstaan en het negatieve gevoel bij de inwoners weg te nemen. Het belangrijkste argument voor de openstelling is een goede verkeersafwikkeling te realiseren tijdens en na de bouw van de N65. Afhankelijk van het stikstofonderzoek is het voornemen van het college om de verharding en openstelling van de N65 in 2020 te realiseren, zodat dit gereed is voor de start van de werkzaamheden aan de N65.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in