Home Bestuur & politiek Headlines raadsvergadering 11 februari (2)

Headlines raadsvergadering 11 februari (2)

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen project afwijkingsbesluit Golfbaan Cromvoirt 2020
De heer Van Woesik van GB gaf aan dat een eerdere procedure ook in 2018 heeft gespeeld. En nu wederom. Daarnaast gaf hij aan dat er in Cromvoirt een verbouwing van een boerderij is stilgelegd en dit riekt naar rechtsongelijkheid. Hij gaf het college mee om ruimhartig om te gaan met aanvragen van Duinoord en de IJzeren Man. De heer Verlijsdonk van D66 gaf aan dat het samenraapsel van bouwactiviteiten allang uitgevoerd is en we nu achteraf gaan instemmen. Hij gaf aan dat zijn fractie er nu niet meer voor ging liggen en er vanuit gaat dat de Golfbaan klaar is met zijn bouwactiviteiten. “Gaan ze nog iets ondernemen in de toekomst op dezelfde voet dan graag alsnog ingrijpen.”  De heer Verlinde van de VVD gaf al eerder aan dat het een project met internationale uitstraling was en dat er regelmatig overleg was geweest met de gemeente maar dit geen schoonheidsprijs verdiende. De heer De Lange van de fractie PvdA/GL gaf aan dat zijn fractie niet bereid was een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Ondanks dat het een groot project betrof mag dit geen excuus zijn alle regels te omzeilen.
De heer Smith van de SP gaf aan tegen precedentwerking te zijn en dat er bij aan/verbouw de normale procedure gevolgd moet worden.

In haar beantwoording gaf wethouder Vos aan dat “deze kwestie niet de schoonheidsprijs verdient en dat er ook geen precedent geschapen moet worden.” Maar zij gaf aan, dat niet voor elk onderdeel een aparte bestemmingsplanwijziging zou moeten plaatsvinden. Er zijn verschillende keren aanvragen gedaan voor het wijzigen van het bestemmingsplan maar we hebben toen gezegd laten we alles maar in een keer meenemen. Zij gaat er verder van uit dat er bij een bouw in de toekomst een aanvraag gedaan wordt en dat dit ook bij de Golfbaan bekend is. Tenslotte werd het voorstel, met uitzondering van de fractie van PvdA/GL, aanvaard.

Motie vreemd aan de orde van de dag
Door Mevrouw Sprik van de fractie PvdA/GL werd een motie ingediend inzake het afwegingskader voor het toekennen van de toekomstige zendlicentie en dit afwegingskader te communiceren naar de geïnteresseerde partijen. De motie werd ondersteund door alle fracties. Zij beoogde met deze motie tijdwinst omdat het college dan niet met een voorstel hoefde te komen. Daarnaast gaf zij aan dat de geïnteresseerde partijen zo snel als mogelijk duidelijkheid krijgen over het afwegingskader zodat ze hun plannen kunnen afstemmen. Als afwegingskaders werden onder andere genoemd dat het PBO representatief moet zijn. Daarnaast moet de lokale omroep een bijdrage leveren om de eenheid van de drie dorpen te bevorderen en inwoners te betrekken bij wat er afspeelt in de gemeente. Alle fracties waren van mening dat deze motie duidelijkheid schept voor de geïnteresseerde partijen en voor het college handvatten geeft om met een voorstel te komen. De verantwoordelijk wethouder Van de Ven gaf aan blij te zijn met deze motie en hiermee uit de voeten te kunnen. Hij gaf verder aan dat hij al deelgenoot was van de gesprekken, die gevoerd gaan worden. In de procedure die gevolgd gaat worden gaf de wethouder aan dat de raad de keus maakt en dat de vraagformulering helder moet zijn. Uiteindelijk gaat het college met het voorstel komen wie als 1e wordt voorgedragen. De fracties waren blij te horen, dat er al gesprekken gaande waren en hoopten dat er 1 omroep uit zou komen zodat er niet gekozen hoeft te worden uit 3 partijen. De wethouder gaf tenslotte aan dat het fijn zou zijn als de 3 geïnteresseerde partijen tot een omroep zouden komen maar gaf tevens aan dat hij het niet kan afdwingen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in