Home Bestuur & politiek Headlines raadsvergadering 11 februari (1)

Headlines raadsvergadering 11 februari (1)

Op de agenda van de raadsvergadering van 11 februari 2021 stonden diverse onderwerpen als bespreekstuk vermeld. Hieronder volgt een korte impressie van een aantal besproken punten.
Kredietaanvraag nieuwbouw Zuiderbos
Dit onderwerp was al uitgebreid besproken in de Commissievergadering. Desondanks wilde Mevrouw Bregje Peijnenburg van Gemeentebelangen nogmaals weten of zo’n dure investering nodig was, kijkend naar de kosten van De Avonturier. Daarnaast merkte Mevrouw Kim Dorna van PvdA/GL op dat haar fractie graag zag dat er energieneutraal gebouwd gaat worden. In zijn beantwoording gaf verantwoordelijk wethouder Van de Ven het verschil  aan tussen De Avonturier en Zuiderbos. Eerstgenoemde is een reguliere basisschool  en daar geldt een norm voor van 5 m2 per leerling. Voor Zuiderbos, dat een school is voor Speciaal Basis- en Vervolgonderwijs en voortgezet onderwijs, geldt per leerling een norm van 10 m2 per leerling. Dat maakt vooral het verschil in de kosten.

Bestemmingsplan Rozenoord
Guus van Woesik van Gemeentebelangen wilde nog eens weten wat nu het algemeen belang was of het individueel belang. Voor hem spitste de discussie zich weer naar de bijbehorende tuin die opgenomen is in het project. In eerste instantie was dit een openbare tuin, voor iedereen toegankelijk. Door een bezwaar van een bewoner is dit omgezet naar een besloten tuin voor de bewoners. Een van de redenen waarom dit gedaan was betrof de veiligheid voor de bewoners. Daarnaast gaf Van Woesik aan dat de toelichting op de toewijzing van de woningen niet transparant was en wilde daarom een motie indienen. Hij was bang dat de huurwoningen, die door een belegger zijn gekocht na de bouw als dure huurwoning de markt op gaan. En dat zou ten koste gaan van de ingeschrevenen bij de Charlotte van Beuningenstichting. Verlijsdonk van D66 en Verlinde van de VVD waren juist blij met deze bewonersparticipatie. Ook al was het maar voor 1 bewoner.  Daarnaast gaf Verlinde aan dat hij het jammer vond dat een motie van GB over Sociale woningbouw, die bij de vorige raadsvergadering was aangehouden en betrekking had op het realiseren van 100 extra huurwoningen binnen de komende 5 jaar nu alsnog niet ingediend was. Hij vond dit een mooi initiatief en zijn fractie zou deze motie ook ondersteunen.
De Lange van de fractie PvdA/GL vond dat de burgerparticipatie bij dit project op een goede manier had plaats gevonden. Over de motie van GB gaf hij aan dat zijn fractie niet onwelwillend zou staan tegen de indiening hiervan. Hij gaf aan dat deze motie een steun in de rug is voor het college. Er zou een snellere doorstroming komen en het kan daardoor de scheefgroei verminderen. In haar beantwoording gaf wethouder Vos aan dat de motie omtrent de transparantie van toewijzing van huurwoningen, die door GB ingediend zou gaan worden niet uitgevoerd kan worden omdat het een overeenkomst tussen de 2 partijen (Charlotte van Beuningenstichting en Dura Vermeer) is en de gemeente geen partij hierin is. Zij gaf wel aan zich in te spannen voor de bouw van middeldure woningen. Daarnaast gaf zij aan dat op de overeenkomst een ‘kettingbeding’ zit van 10 jaar. Bij overname door een andere belegger ontstaat er dus geen plotselinge huurverhoging. De fractie van GB was het met de uitleg niet eens en gaf aan de motie aan te houden. Ondanks deze discussie over de toewijzing werd het bestemmingsplan unaniem aangenomen. De aangehouden motie Sociale woningbouw van de fractie van GB werd tenslotte voor de volgende raadsvergadering geagendeerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in