Home Bestuur & politiek Gemeentebelangen staat eenzaam aan de zijlijn

Gemeentebelangen staat eenzaam aan de zijlijn

Transparantie

Met alle goeie bedoelingen ten spijt lukte het Gemeentebelangen, bij monde van Guus van Woesik, niet om de geheimen van het coalitieoverleg wat onder de titel ‘Een nieuwe start’ aan de raad werd gepresenteerd te ontrafelen. In de transparantie die de nieuwe coalitiepartijen voor ogen heeft staan, bleef het openbaar maken van de gesprekken en vorderingen naar de nieuwe coalitie niet geschikt daarvoor. Een daartoe ingediende motie van Gemeentebelangen kreeg geen steun daarvoor.

N65

Hot item tijdens de raadsvergadering was de ommezwaai die D66 en CDA hadden gemaakt in de onderhandelingen. Volgens Van Woesik hebben deze twee partijen tijdens de vorige raad zich uitdrukkelijk ingespannen om het plan van de N65 aan te passen. Zelfs in het verkiezingsprogramma werden hierover passages aan gewijd. En nu bij de totstandkoming van het akkoord gaan zij mee in het huidige bestemmingsplan N65. Hij probeerde de twee partijen nog ervan te overtuigen dat zij het plan hadden kunnen terugtrekken bij de Raad van State. Rutger Jans van het CDA gaf aan dat het voor zijn partij lastig was geweest om vast te stellen of er meer aanpassingen konden worden aangebracht. Aan de landsadvocaat waren zelfs de voorgestelde wijzigingen voorgelegd met als conclusie dat er geen kans van slagen is om de plannen aan te passen. Daarnaast was de procedure van aanbesteding al gestart door de provincie en dat zou ook weer extra kosten met zich mee brengen.

Achterkamertjespolitiek

Van Woesik zei diep teleurgesteld te zijn in deze manier van werken en gaf aan dat dit niet de nieuwe start is die beoogd werd. Sterker nog hij sprak over achterkamertjespolitiek. De coalitiepartijen gaven aan dat onderling was afgesproken om geen verslagen openbaar te maken vanwege de gevoelige onderwerpen.

Transparantie, burgerparticipatie en vernieuwen van de bestuurscultuur

Nieuw in de werkwijze is dat het nieuwe college de eerste honderd dagen in gesprek gaat met de burgerij, ondernemers en belangenverenigingen. Het college wil op deze manier een nieuwe start maken, zo memoreerde Dianne Schellekens van D66. De coalitie wil af van de werkwijze uit het verleden waarbij bij wijze van spreken plannen van het college al kant en klaar gepresenteerd worden aan de inwoners. Transparantie, burgerparticipatie en vernieuwen van de bestuurscultuur is de rode draad die door het afgesproken akkoord gaat loopt. Daarom, zo memoreerde Schellekens, is er een akkoord op hoofdlijnen gesloten zodat partijen tijdens de rit hun ideeën bij voorgenomen plannen kunnen inbrengen. Maar Van Woesik was sceptisch over ‘de ambitieuze nieuwe bestuursstijl’. Hij is bang dat de nieuwe aanpak gaat leiden tot vertraging bij allerlei diensten van de gemeente.

GB aan de zijlijn

Bregje Peijenburg, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, wilde van de partijen weten waarom haar partij niet bij de onderhandelingen was betrokken. Ton van der Vossen van PvdA/GL gaf aan dat hun keuze om voor een coalitie met D66, VVD en CDA te gaan vooral een programmatische reden had. Belangrijke onderwerpen zoals woningbouw voor starters en de milieuparagraaf waren met name opgenomen als speerpunten bij de te vormen coalitie. Dat neemt niet weg, zo memoreerde hij, dat zijn fractie een goed gevoel heeft overgehouden aan de samenwerking in de vorige coalitie met Gemeentebelangen.

SP: “kritische luis in de pels zijn”

Dani Smith van SP was op een aantal punten blij met het akkoord. Het betreft milieu, woningbouw en de energieparagraaf. Hij gaf aan dat het tijd wordt dat er naar de inwoners geluisterd wordt en dat zij gehoord worden en dat zij niet plat gewalst worden. “Wij zitten hier niet voor onszelf”, zo memoreerde hij. Er is een constante reflectie nodig en de SP ziet de uitvoeringsagenda graag tegemoet. Wat de coalitie ook doet de SP zal een “kritische luis in de pels zijn”.
Over de veiligheidsparagraaf had Eddy van Doorn van GB nog wat kritische kanttekeningen. Hij vroeg zich af of er goed nagedacht was over de uitbreiding van het toezicht in de buitengebieden door BOA’s. Want in de praktijk, zo memoreerde hij, zijn BOA’s vaak de boswachters die enkel en alleen bewapend zijn met hun zaklamp. Nathalie Pullens van de VVD gaf aan dat zij meer een signalerende functie krijgen en bij calamiteiten de politie in kennis stellen.

Samenstelling college

Van Woesik wilde ook weten waarom er voor 4 wethouders was gekozen. Volgens Rutger Jans van het CDA was dit conform de VNG norm. Een door GB ingediende motie om dit terug te brengen naar de VNG-norm van 3,3 haalde het niet.
De vier wethouders zijn Fons Potters (D66), Toine van de Ven (PvdA/GL), Mark du Maine (VVD) en Yvonne Vos (CDA).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in