Home Bestuur & politiek Gemeente ziet af van aankoop percelen Vijverbosweg

Gemeente ziet af van aankoop percelen Vijverbosweg

De gemeente Vught kocht in 1997 percelen bouwgrond van de familie Timmermans ten behoeve van het plan Hoevensestraat. Dat plan ging toen niet door vanwege het aantreffen van de kamsalamander in dat gebied. De percelen zijn in 2009 door de gemeente toen weer terugverkocht aan de familie. In de verkoopakte was een artikel opgenomen dat bij eventuele vervreemding van de percelen deze eerst aan de gemeente Vught aangeboden dienden te worden omdat zij het 1e recht van koop had. Op 29 oktober 2019 heeft de familie een koopaanbod gedaan aan de gemeente voor een bedrag van 2,9 miljoen euro hetgeen door de gemeente is afgeslagen. Reden was onder meer dat dit bedrag niet in de begroting is meegenomen. Daarnaast is het risico te groot omdat onduidelijk is of deze grond als woningbouwlocatie bestemd kan worden. In het coalitie-akkoord is voor deze gronden wel de mogelijkheid opgenomen hier een onderzoek te starten naar een nieuwbouwplan. De locatie Hoevensestraat/Vijverbosweg is opgenomen in een conceptvisie voor bebouwingsconcentraties als een van de geselecteerde gebieden. In de visie worden de kwaliteiten van het gebied en de kansen voor ontwikkeling onderzocht op haalbaarheid.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in