Home Bestuur & politiek Gemeente krijgt centrale regierol bij inburgering

Gemeente krijgt centrale regierol bij inburgering

130
0

De Wet Inburgering wijzigt per 1 juli 2021 en dan worden gemeenten opnieuw verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders. In de huidige wetgeving leidt de inburgering onvoldoende tot integratie van statushouders en het leren van de Nederlandse taal en is de kwaliteit van de inburgeringsprogramma’s niet altijd op orde. De doelgroep van de nieuwe Wet Inburgering zijn asielstatushouders, gezinsmigranten en Turkse nieuwkomers die inburgeringsplichtig worden na het ingaan van de nieuwe wet.
De gemeenten krijgen in de nieuwe wet de centrale regierol en worden verantwoordelijk voor het proces vanaf koppeling aan de gemeenten tot aan zelfredzaamheid. Het doel is om het proces zo in te richten dat een nieuwkomer zo snel mogelijk zo volwaardig mogelijk deelneemt aan de samenleving.
Deze opgave sluit in Vught naadloos aan bij de opgave die reeds vervuld wordt in het brede sociale domein. Daarnaast sluit dit aan bij de afspraken van het bestuursakkoord om statushouders sneller laten integreren. In de nieuwe wet is de brede intake voor elke inburgeringsplichtige verplicht en wordt door gemeenten afgenomen. Er wordt vroegtijdig een beeld gevormd van de startpositie en ontwikkelmogelijkheden van de nieuwkomer. Na afronding van de brede intake stelt de gemeente samen met de nieuwkomer een traject op waarin de doelen van de inburgering staan. Een ervan is om zo snel mogelijk, maar maximaal binnen drie jaar, een bepaald taalniveau te laten behalen waarmee het perspectief op de arbeidsmarkt vergroot wordt. Na een taalschakeltraject worden jonge inburgeraars daarom zo snel mogelijk doorgeleid naar een Nederlandse opleiding. Binnen 18 maanden na start inburgering dient een nieuwkomer bepaalde trajecten af te ronden met als doel om begrip te krijgen voor Nederlandse kernwaarden.
Vught voert gesprekken met regiogemeenten om te bezien of we eenzelfde visie hebben waardoor we gezamenlijk op kunnen trekken bij het organiseren van één of meerdere leerroutes. Buiten de voortgang en ontwikkelingen in (sub)regionaal verband worden ook lokaal voorbereidingen getroffen om in juli 2021 een vliegende start te maken met de Wet Inburgering. Hiervoor is reeds een consulent Inburgering en Integratie aangesteld voor 2020. De consulent is de sleutelfiguur bij de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. De gemeente Vught trekt op met andere regiogemeenten die een soortgelijke functie kennen. Zoals het er nu uitziet krijgen gemeenten de plicht om nieuwkomers met een bijstandsuitkering tijdelijk financieel te ontzorgen. Deze tijdelijke ontzorging is alleen zinvol als gedurende die periode ook aandacht wordt besteed aan het financieel zelfredzaam maken van nieuwkomers.
Om te experimenteren met het aanleren van deze vaardigheid heeft Vught in 2020 Vluchtelingenwerk de opdracht gegeven om aan alle nieuwkomers een cursus Eurowijzer te geven. Een nieuwkomer krijgt in deze cursus groeps- en individuele begeleiding bij het maken van een budgetoverzicht, voeren van een thuisadministratie, omgaan met digitale financiën en kennis opdoen. Het is nog onvoldoende duidelijk voor de gemeente tot hoever de regie van de gemeente reikt en wat de diepte en specifieke inhoud van deze taken is maar daar wordt in het najaar nog een raadsinformatiebrief over verstrekt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in