Home Bestuur & politiek Eensgezindheid uitbreidingsplannen Van de Valk (2)

Eensgezindheid uitbreidingsplannen Van de Valk (2)

Namens Gemeentebelangen sprak dhr. Van de Zee, net als alle andere partijen,zijn waardering uit over de betrokkenheid van de insprekers. Hij vond het een goede manier in het kader van de participatie, dat de omwonenden door het concern waren ingelicht over de bouwplannen. Hun bezwaar betreft zoals, vele sprekers betoogden, de hoogte van het gebouw. “Dit is niet passend in het beeld voor Vught.” De herontwikkeling van het terrein was wel wenselijk. Het is thans geen fraaie entree voor Vught en het ondergronds parkeren heeft wat dat betreft zijn voordelen. Bij de fractie zijn ook de zorgen voor het verkeersproblematiek en de komst van een casino. Is er geen andere recreatie-mogelijkheid, zoals bv. een theater in het gebouw? Met betrekking tot de waterrecreatie was de fractie terughoudend. GB verzoekt het college met de omwonenden en het concern te komen tot een dragend bouwplan.

De SP fractievoorzitster mevrouw Van Wiggen was blij met de geplande woningbouw binnen het plan en de Longstay-appartementen. Twijfels waren er omtrent het casino en de waterrecreatie op het Heunwiel. Dit is een punt van zorg alsmede de toename van het verkeer.
De fractievoorzitter van de VVD de heer Du Maine dankte het concern omdat er zo’n groot enthousiasme was vanuit de burgerij voor de politiek. Het bouwplan vond hij te groot voor Vught en hij creëerde een nieuwe naam voor Vught namelijk ‘Dubai aan de Dommel’. Hij was geen voorstander van de uitbreiding van de hoogte binnen het bestemmingsplan van 14 naar 65 meter. Hij was wel van mening dat het gebouw aan vernieuwing toe was. Over de toegang voor de voertuigen was goed nagedacht volgens de fractievoorzitter. Voor de VVD was het geen optie om dit aan de Rijksweg te doen. De vergroening van het landschap werd als positief ervaren net zoals de ondergrondse parkeergelegenheid. De VVD is geen voorstander van de uitbreiding van het natuurrecreatie-gedeelte Heunwiel.

Namens de CDA sprak mevrouw Vos. Zij vond het plan niet passen in de structuurvisie. Positief was het verdwijnen van de reclamemast, verdiepte parkeergelegenheid en de verbetering voor de woonuitbreiding alsmede het Concept Vitaal. Nadelen van het plan was onder andere de horizonvervuiling, hoogte en inhoud van de gebouwen, de waterrecreatie, de ‘Poort van Vught’ wordt zo geen verbetering. Haar voorstel was om een landschapsarchitect te laten kijken naar de plannen hoe de poort van Vught gecreëerd kan worden.

Namens PvdA/GL sprak mevrouw Bink. Haar fractie was positief ten opzichte van de herontwikkeling, de lintbebouwing aan de Bosscheweg, het uit zicht verdwijnen van de parkeerplaatsen. De fractie gaf als enige partij aan dat de toren niet hoger mag worden als 27 mtr. Zij was geen voorstander van het casino in het bouwplan. Zij vroeg aandacht voor de duurzaamheid en maakte zich zorgen over de stikstoftoename in verband met de toename van het verkeer.

Mevrouw Schellekens D66 was onder de indruk zoals de insprekers hebben nagedacht over de bouwplannen van het concern. Volgens de fractie worden de grenzen van het bestemmingsplan overschreden. De fractie zou graag zien hoe nu verder om te gaan met dit plan.

In de 2e termijn ontspon zich nog een discussie over de vaagheid waarmee D66 sprak. Deze partij werd uitgedaagd door andere partijen om duidelijkheid te verschaffen over hun argumenten waar ze voor- en tegenstander van zijn. D66 is van mening dat er kaders gesteld moeten worden over leefbaarheid/milieu. Zij zijn van mening dat de hotelfunctie voorop staat en willen graag zien wat Vught kan dragen. “Wij hebben op dit moment (nog) niet de kennis in huis om duidelijke standpunten in te nemen, ” aldus Schellekens.

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in