Home Bestuur & politiek Eensgezindheid over uitbreidingsplannen Van de Valk (1)

Eensgezindheid over uitbreidingsplannen Van de Valk (1)

Tijdens de commissievergadering Ruimte op 23 januari werd het plan besproken over de herinrichting van het terrein van het concern van Van de Valk aan de Bosscheweg te Vught. Op 12 december 2019 werden als eerste de omwonenden door het concern tijdens een bijeenkomst op de hoogte gebracht en op 9 januari jl was er een openbare raadinformatieavond. Het was weer overweldigend druk. Op de publieke tribune zaten en stonden ongeveer 90 belangstellenden. Er waren 11 sprekers aangemeld die hun zegje wilde doen over de uitbreidingsplannen. De meeste insprekers waren bewoners van de Bosscheweg die niet tegen de herontwikkeling van het terrein waren maar het bouwvolume en de hoogte van de nieuwbouw niet zagen zitten vanwege het onder andere vervagen van het beeld op de Bossche broek.
Een van de omwonenden, de heer Peters, gaf aan dat de indruk was gewekt dat bewoners enthousiast hadden gereageerd op het plan, doch het tegendeel was waar, ze waren juist overdonderd en verrast toen de plannen waren gepresenteerd tijdens de bewoners-bijeenkomst. De uitbreiding van het bouwvolume van 1600 m2 naar 3100 m2, uitbreiding van de parkeerplaatsen naar 1000 en de toename van verkeersbewegingen naar 1800 per etmaal waren de zorgen die hij uitsprak. Namens de Bossche Milieugroep sprak het bestuurslid de heer Bijl. Deze had vooraf bij zijn aanmelding reeds een schriftelijke reactie gegeven. Daarin sprak hij over de compensatie van de stikstofemissie. Ook vroeg hij zich af of Vught het ‘schone lucht akkoord’ al getekend had. De opzet was een 50% gezondheidswinst in 2030. Hij vroeg zich af of dit met de uitbreiding van de garage naar 1000 parkeerplaatsen was te rijmen. Hij verwacht een toename van vervuiling van de lucht alsmede meer fijnstof. Hij vroeg zich af hoe het concern de opwekking van duurzame energie ging regelen. Daarnaast opperde hij het plan dat het concern shuttlebussen ging gebruiken om de vervoersbewegingen te verminderen.
Ook was er een schriftelijke reactie binnengekomen van de heer Valkenberg, bewoner van de Bosscheweg. Deze zag de uitbreiding niet in het algemeen belang voor Vught, omdat bezoekers meer op Den Bosch gericht zijn. Daarnaast twijfelde hij of de uitbreiding van de werkgelegenheid bij Van de Valk ten goede kwam aan de Vughtse gemeenschap. Zoals vele bewoners was hij ook bang voor een verkeerstoename die meer overlast gaat geven.
Ook was er een schriftelijke reactie ontvangen van de voorzitter van de Vughtse Natuur- en Milieugroep, de heer Johan Smeulders. Ook hij sprak zijn bezorgdheid uit over onder andere de stikstofemissie. Hij wees erop dat de provincie het plan moet toetsen aan de Wet natuurbescherming en de ‘Habitatrichtlijn’ vanwege de nabijheid van het Natura2000 gebied. De Bossche inwoner de heer Tutein Nolthenius schetste in zijn betoog het mooie uitzicht op de Bossche broek waar hij al 27 jaar van geniet. Hij betoogde dat het voorgestelde project puur een onroerend goed ontwikkeling was en hij was van mening dat je hier net zoals tegen vuurwerk nee tegen moest zeggen.
Tenslotte sloot de heer Postema de rij van insprekers. Hij was van mening dat “de misser van de jaren 70, flat Eikendonck, niet op herhaling moest met de voorgestelde hoogbouw van het concern die ‘Bijlmerachtige taferelen’ ging aannemen. Van de Valk moet geen doorgroeiend monster worden.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in