Home Bestuur & politiek Een motierijke gemeenteraad

Een motierijke gemeenteraad

Het werd een lange zit voor de raadsleden en toehoorders op de publieke tribune. De vergadering duurde tot middernacht met de nodige moties die ingediend werden alsmede een amendement. De vergadering werd geopend met de aanbieding van de geloofsbrieven van het nieuwe raadslid Hans Schuurmans van GB. Daarna volgde een motie die was ingediend door de gehele raad en betrekking had op het toekennen van een financiële bijdrage voor de ondersteuning van inwoners op de Molukken die op 26 september getroffen zijn door diverse aardbevingen. Daarna werd de begroting behandeld. Van de 120 ingediende vragen in de gezamenlijke commissie van vorige week waren nog enkele vraagstukken die besproken werden en die uitmonden in moties. Een motie werd ingediend over de opwek van duurzame energie, welke door het college omarmd werd. Door GB werd een motie ingediend over de bestrijding van de processierups. Verzoek was te bezien om, samen met de Vughtse bevolking, nestkasten op te hangen om de mezenpopulatie weer op peil te brengen. Deze motie ondervond voldoende steun. Een motie van de SP werd ingetrokken en die behelsde het zorgwekkende signaal over de solvabiliteit met de daaraan gekoppelde schuldenlast van de gemeente. Uitvoerig werd weer stilgestaan bij de kwestie van de openstelling van de Jagersboschlaan. De fractievoorzitter van GB verweet het D66 raadslid Potters gedraai van de bovenste plank. De voorzitter greep hierop in en betoogde dat de besluiten waarop GB doelde college besluiten waren geweest en niet op de man gespeeld moest worden. De motie over de Jagersboschlaan, inhoudend het verzoek aan het college, om de omwonenden te faciliteren als zij naar de rechter stappen haalde het niet. Met betrekking tot woningbouw werd een motie ingediend over de Tiny Houses die op het terrein van Reinier van Arkel gebouwd zouden gaan worden. Het college verzocht de Raad deze motie aan te houden omdat Reinier van Arkel nog geen concrete visie heeft ingediend over de ontwikkeling van het terrein. Een motie ingediend met het verzoek aan het college om een kadernota op te stellen met een sluitende meerjarenbegroting en op termijn een stijgende solvabiliteit en een dalende schuldquote, ingediend door D66, VVD, SP en Gemeentebelangen, kreeg voldoende steun. De teneur van de vergadering waren de twijfels bij de oppositie over de sluitende begroting. Kreten als “we gaan richting het moeras en alle seinen staan al op rood” werd door de wethouder van financiën gepareerd. Volgens hem werden er beren gezien op de weg die er niet waren. De gemeente kan zijn financiële verplichtingen de komende jaren nakomen, zonder inmenging van de provincie, waar in de vergadering ook al vragen over waren gesteld.


LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in