Home Bestuur & politiek Dossier woningsplitsing vol met vraagtekens

Dossier woningsplitsing vol met vraagtekens

Naar aanleiding van een vermeende woningsplitsing aan de Willem van Beuningenlaan heeft de fractie van D66 hierover wederom vragen gesteld aan het college. Zij zijn geschrokken over het verloop van het proces in deze. Wat is er aan de hand. De fractie heeft in een eerder stadium vragen gesteld over de woningsplitsing en is verbouwereerd over de antwoorden die zij hierop gekregen hebben. De uitvoering betrof namelijk geen woningsplitsing, maar nieuwbouw van twee geschakelde bungalows, volgens het geldende bestemmingsplan had hierover de gemeenteraad moeten besluiten, maar die zijn gepasseerd, net zoals het zittende college van B en W.

Een stukje historie.
In 2016 werd bij de gemeente de aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het splitsen van de woning Willem van Beuningenlaan 1. In het geldende bestemmingsplan Centrum en omgeving is de mogelijkheid om binnen het plan af te wijken en per bestaande woning één extra woning te realiseren. Een dergelijk splitsingsverzoek moet aan veel voorwaarden voldoen. Uit antwoorden op de toen gegeven technische vragen bleek dat het college in 2017 had besloten tot woningsplitsing. Achteraf bleek dit besluit op een onvolledig ambtelijk advies te zijn gebaseerd. Was het bestemmingsplan juist toegepast, dan zou het advies anders hebben geluid en zou de vergunning niet verleend zijn.
Zou de aanvraag nu ingediend zijn dan zou deze afgewezen zijn. De motivatie zou dan zijn: dat een splitsing ongewenst zou zijn vanwege het belang om het groene karakter van de wijk, met vrijstaande woningen, op ruime percelen te behouden. Op grond van deze stedenbouwkundige motivering werd hierna namelijk een soortgelijk verzoek wel geweigerd. De fractie van D66 heeft vervolgens het collegebesluit opgevraagd over de woningsplitsing, echter die bleek er niet te zijn.
In een nieuwe serie vragen gaf de ambtelijke organisatie bij de beantwoording aan dat de afdeling meerdere besluiten had genomen bij mandaat en dat had niet gemogen omdat dit mandaat er niet was. De hele gang van zaken werd op meerdere punten betreurd. De fractie waardeert het eerlijke antwoord van de organisatie. Het tekent de loyaliteit naar het college en de verantwoordelijk wethouder, omdat de suggestie gewekt wordt dat deze van niets wist. Toch bevreemdt het de fractie omdat deze zaken regulier via de wethouder lopen. De gemaakte fouten in deze procedure zijn niet gemeld aan de gemeenteraad en volgens de fractie had het college dit gelijk moeten doen. De maanden erna had het college dit ook nog kunnen doen, maar de raad is in het ongewisse gebleven.

De fractie van D66 zou van het college alsnog een reflectie willen ontvangen over het gelopen proces richting de gemeenteraad die gepasseerd is en niet werd geïnformeerd. Daarnaast zou de fractie ook een reflectie willen ontvangen waarom niet het voltallige college is gekend in deze woningsplitsing, terwijl het een gevoelig onderwerp was. Tenslotte zou de fractie ook nog antwoorden willen krijgen op onder andere de vragen wanneer dit plan besproken is met een of meer leden van het college, waarom het plan niet op een reguliere wijze is geagendeerd in het college en hoe in de toekomst een herhaling van soortgelijke casussen voorkomen kan worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in