Home Bestuur & politiek Door COA voldoet gemeente niet aan zijn taakstelling

Door COA voldoet gemeente niet aan zijn taakstelling

De gemeente heeft een wettelijke taak om vergunninghouders (statushouders) te huisvesten. De taakstelling wordt berekend aan de hand van het aantal inwoners van een gemeente, met het oog op een proportionele verdeling van de asielzoekers over de Nederlandse gemeenten. Het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COA) heeft de taak om te werken aan een zo snel mogelijke uitstroom uit een asielzoekerscentrum, zodra een asielzoeker een vergunning heeft gekregen. In de raadsinformatiebrief van 10 maart 2020 werd vermeld dat Vught de ontstane achterstanden van de afgelopen jaren was ingelopen.
De taakstelling voor de 1e helft van 2020 met als peildatum 1 juli 2020 betrof huisvesting van 9 vergunninghouders + 5 vergunninghouders vanuit de achterstand. De taakstelling voor de 2e helft 2020 betreft de huisvesting van 11 vergunninghouders en de deadline voor deze helft is 1 januari 2021. Vught had tot 23 november slechts 9 koppelingen en deze zijn allen gehuisvest binnen de gemeente Vught. Echter op 23 november jl. is via het COA een nieuwe koppeling gekregen maar of deze vergunninghouder op tijd woonruimte krijgt is nog twijfelachtig, hetgeen zou inhouden dat Vught niet aan zijn taakstelling zou voldoen. Bij het COA is om verheldering gevraagd waarom deze late koppeling.
Ook is de gemeente Vught in afwachting van 2 na-reizigers. Indien deze na-reizigers inderdaad in 2020 komen, dan is dit jaar aan de taakstelling voldaan. In 2021 verwacht de gemeente 25 vergunninghouders te moeten huisvesten. Dit aantal heeft te maken met de uitbreiding van de gemeente en met een inhaalslag van de IND.

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in