Home Bestuur & politiek Coördinatie kinderarmoede werkt

Coördinatie kinderarmoede werkt

In 2017 presenteerde de focusgroep ‘Kinderen en armoede’ de resultaten van een onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van kinderen die in armoede opgroeien. Eén van de aanbevelingen was de aanstelling van een coördinator voor kinderen en armoede. In oktober 2017 is de coördinator Kinderarmoede gestart, zij is nu bijna 3 jaar actief. De inzet is ieder jaar geëvalueerd door de netwerkpartners.

Beoogd effect van de functie was verbetering van de leefsituatie en het perspectief van kinderen in armoede, zodat zij kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving. En het bespreekbaar maken van armoede en de taboes doorbreken. In de afgelopen jaren is gebleken, dat de inzet van de coördinator een meerwaarde heeft. Het bereik van voorzieningen is toegenomen (bijvoorbeeld het Kindpakket), partijen hebben elkaar beter gevonden (mooi voorbeeld is de sportkledingbeurs), de bewustwording bij andere organisaties buiten het traditionele armoedeveld is vergroot (denk aan de Signalenkaart voor het onderwijs) en vooral: ervaringsdeskundigen hebben een grotere stem gekregen, waardoor adequater gehandeld kan worden. Zonder coördinator dienen vrijwilligersorganisaties alle verbindingen zelf te leggen en in stand te houden. Uit ervaring blijkt, dat het vooral werkt als een coördinator het voortouw neemt, nieuwe initiatieven opzet en verbindingen legt. Ook vanuit de gedachte dat we een participatie-samenleving zijn, waarin we elkaar meer ondersteunen en minder op de overheid leunen, is het van groot belang vrijwilligers te blijven ondersteunen om hun werk goed uit te kunnen voeren. Daar draagt de coördinatiefunctie aan bij. Daarom vindt de gemeente Vught het belangrijk dat de coördinatiefunctie wordt verlengd. Het netwerk armoede is breed geschakeerd, van Stichting Leergeld tot MKB Vught, de kerken en het onderwijs. Breed wordt aangegeven dat een coördinatiefunctie nodig is, iemand die in het veld staat, zorgt voor samenwerking en verbinding binnen het gehele netwerk maar ook met partners buiten het directe armoedeveld. Met de verlenging van de coördinatiefunctie Kinderarmoede wordt het gemeentelijk beleid voortgezet. Met de coördinatiefunctie is er vooruitgang in de aanpak van kinderen in armoede in de gemeente Vught. Vanaf 2021 komt de kern Helvoirt bij de gemeente Vught en omdat hier niet eerder met een coördinator Kinderarmoede is gewerkt en er andere regelingen en voorzieningen gelden dan in de gemeente Vught, dient geïnventariseerd te worden wat nodig is om kinderen te bereiken en te ondersteunen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in