Home Bestuur & politiek College heeft juist gehandeld inzake de IJzeren Man 2

College heeft juist gehandeld inzake de IJzeren Man 2

De fractie van D66 had voor het opiniërend debat voor de overige fracties de navolgende vragen geponeerd:
– is het wenselijk dat wanneer een ondernemer of inwoner in strijd met het bestemmingplan iets aanlegt, in dit geval een transformatorhuis en parkeerplaatsen, het college gaat onderzoeken of dit gelegaliseerd kan worden?
– Heeft het college het mandaat om de nieuwe ontwikkelingen te faciliteren die het bestemmingsplan niet toestaat zonder de raad te informeren en/of om advies te vragen?

Na een korte inleiding door mevrouw Schellekens van D66 werd door de heer Du Maine al aangegeven dat hij moeite had met de uitleg die werd gegeven door D66. Hij was van mening dat de discussie zou gaan over de twee vragen die naar zijn fractie waren gestuurd, maar door D66 werden nu alweer andere zaken in de discussie meegenomen. D66 gaf vervolgens een uitgebreidere toelichting en gaf aan dat de legalisering voor hen niet duidelijk was geweest. D66 zou graag zien dat zij als Raad eerder in het ontwikkelingsproces werden meegenomen.

De fractie van de SP bij monde van mevrouw Van Wiggen deelde de zorgen omtrent de ontwikkelingen rondom de IJzeren Man en vroeg zich ook af of het college mandaat had nieuwe ontwikkelingen te legaliseren. Zij zou graag een actievere rol willen hebben vanuit het college om de Raad te informeren.

De fractie van de VVD was van mening dat het college heeft gewerkt conform haar bevoegdheden. De heer Du Maine gaf aan dat de gemeente zaken kan legaliseren die illegaal gebouwd zijn.

SP benadrukte nogmaals dat zij graag in de toekomst zou worden meegenomen in het legaliseren van illegale situaties. De VVD was het hier niet mee eens en stelde dat de Raad de kaders vaststelt en dat het college de uitvoering vaststelt. De VVD memoreerde verder dat zij niet van de hoed en de rand hoeft af te weten.

D66 gaf aan dat zij de vragen hebben gesteld vanuit hun controlerende rol.
Volgens mevrouw Vos van het CDA had de raad geïnformeerd moeten worden bij legalisering van de illegale bouw. Zij was het eens met de fractie van D66 en was blij dat de gemeente handhavend ging optreden.
Gemeentebelangen was het met de VVD eens dat het college op een juiste wijze gehandeld had en deelde de mening niet dat de raad in een eerder stadium betrokken had moeten worden.
D66 was blij dat SP en CDA hun mening steunde en vond het jammer dat de meerderheid het niet met hen eens was dat zij eerder in het proces betrokken hadden moeten worden. D66 vond verder dat een ondernemer moet kunnen ondernemen maar niet ten koste van alles. In de 2e termijn gaf het CDA aan dat de ondernemer zijn plannen beter had kunnen presenteren middels een maquette, maar vond dat de ondernemer goed bezig was. PvdA/GL was het niet met het CDA eens dat de ondernemer goed bezig was en gaf als boodschap aan het college mee dat zij eerder hun politieke antenne moeten uitsteken. Gemeentebelangen tenslotte was blij met het aantrekkelijker maken van de IJzeren Man waardoor er meer toerisme komt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in